0312 378 31 31

TÜM HABERLER

TÜM HABERLER

Sigortix.com - Sigorta Acentelerinin Gücü

www.sigortix.com Web Sitesi 01.10.2014 tarihi itibarı ile yayına başlamıştır. Müşterileri Sigorta Acentelerini neden tercih etmeleri gerektiği konusunda bilgilendiren ve Sitedeki Üye Sigorta Acentelerine müşteri yönlendirmesi yapan Sigortix Sigorta Acentelerinden yoğun ilgi görmüştür. Amacımız yapılacak reklam çalışmaları ile Sigorta Acentelerine gereken ilgiyi ve alakayı çekebilmek ve Sigorta işlemleri için Müşterileri Sigortix vasıtası ile en yakın Sigorta Acentesine yönlendirebilmektir. Web Sitesinde bulunan Teklif formunu dolduran müşterilerin bilgileri seçtikleri il ve ilçedeki en yakın acenteye yönlendirilmekte ve Sigorta Acentesinden herhangi bir komisyon alınmamaktadır. Müşteriler Site üzerinden İl ve İlçe seçimi yaparak o ilçedeki Sigorta Acentelerinin de tüm iletişim bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir. Sayfa son derece sade, kolay kullanımlı, Güncel bilgiler içermekte ve reklamsız olarak hizmet vermektedir. Neden Sigortix? Çünkü, Sigorta işi uzmanlık işidir. Bu konunun uzmanları konu hakkında uzmanlık eğitimi almış olan Sigorta Acenteleridir. Bir Sigorta Acentesi sizin ne ihtiyacınız olduğunu kolayca anlar ve sizin ihtiyacınız olan şartlara uygun poliçeyi size verir. Sigorta Acentesi Kaza veya kötü gününüzde anında yanınızdadır. Sizin için uğraşır, size yol göstererek hasarınızı karşılamanız için gereken her türlü çalışmayı yapar. Bir Sigorta Acentesine Cep telefonundan 7 Gün 24 Saat ulaşabilirsiniz. Zaman kavramları yoktur. En iyi hizmeti almanız için uğraşırlar. UNUTMAYIN SİZE EN KALİTELİ HİZMETİ VE EN UYGUN FİYATI BİR SİGORTA ACENTESİ VERİR.

Tarım sigortaları 6 yılda 8 kat BÜYÜDÜ

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe adedinde yüzde 26,6, sigorta bedelinde yüzde 35,9, prim üretiminde ise yuzde 13,3 artış görüldü. 2006-2007 yıllarında üretime başlanan devlet destekli tarım sigortasında, TARSİM’in her geçen yıl yeni teminatlar eklemesiyle sigortalılık oranı arttı. Branşlara eklenen her teminatla çiftçinin sigortaya olan yaklaşımı olumlu yönde değişinken. 2006-2007’de 64 milyon 103 bin lira olan prim üretimi 2012 yılında 499 milyon 348 bin liraya yükseldi. Devlet destekli tarım sigortacılığının Türkiye’deki temsilcisi TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre 2012 yılında poliçe adedinde yüzde 26,6 oranında artış yaşandı, bu rakam 2011 yılında yüzde 58’di. 2011 yılında yüzde 75 artış gösteren sigorta bedelinde 2012’de yüzde 35,9 oranında artış görüldü ama bu artış 2011 ile kıyaslandığında bir düşüş olarak da görülebilir. 2011 yılında prim üretiminde yüzde 138 olan büyüme oranı 2012 yılında yüzde 13,3’te kaldı. 2012 yılında sigorta bedelinin branşlara göre dağılımıysa şöyle: Bitkisel Ürün yüzde 58,2, Büyükbaş Hayvan Hayat yüzde 21,4, Sera yüzde 13,9, Su Ürünleri Hayat yüzde 3,4, Küçükbaş Hayvan Hayat yüzde 2,1, Kümes Hayvanları Hayat sigorta bedeli ise yüzde 1. Raporda branşlara göre prim üretiminin dağılımıysa şu şekilde veriliyor: Bitkisel Ürün yüzde 54,6, Büyükbaş Hayvan Hayat yüzde 34, Küçükbaş Hayvan Hayat yüzde 5,1, Sera yüzde 3,1, Su Ürünleri Hayat yüzde 2,7, Kümes Hayvanları Hayat yüzde 0,5. Poliçe dağılımında da rakamlar şu şekilde kaydedildi: Bitkisel Ürün yüzde 93,2, Büyükbaş Hayvan Hayat yüzde 4, Sera yüzde 1,9, Küçükbaş Hayvan Hayat yüzde 0,9, Su Ürünleri Hayat yüzde 0,01, Kümes Hayvanları Hayat yüzde 0,03. Bunların yanı sıra, raporda, 2012’de ödenen hasarların branşlara göre dağılımı şöyle aktarılıyor: Büyükbaş Hayvan Hayat yüzde 53,2, Bitkisel Ürün yüzde 40,5, Sera yüzde 5,4, Küçükbaş Hayvan Hayat yüzde 0,8, Su Ürünleri Hayat yüzde 0,1, Kümes Hayvanları Hayat yüzde 0,01. Bitkisel Ürün Sigortası’nın Yıllar İtibarıyla Gelişimi 2007 yılında üretimine başlanan bitkisel ürün sigortasında en çok artış 2011 yılında gözlemleniyor. Öyle ki bu branş 2011’de yüzde 161 gibi çok iyi bir rakam yakalıyor. 2012 yılında bitkisel ürün sigortasında prim üretiminde en çok artış yüzde 15,9 ile Malatya ilinde oluyor. İl bazında poliçe dağılımındaysa yüzde 10,5 ile Tekirdağ birinci. Ürün bazında sigorta bedelini en çok artıransa yüzde 26,9 ile buğday oluyor. Prim üretimi dağılımında ürün bazında yüzde 19,4 ile kayısı ilk sıraya oturuyor fakat poliçe sayısı dağılımında yüzde 42,9 ile buğday birinci oluyor. Ödenen hasarlardan en yüksek oran yüzde 16,6 ile buğday, ödenen hasarların nedenine göre en yüksek hasar sebebi yüzde 73,7 ile dolu yağışından kaynaklanıyor. Sera Sigortası’nın yıllar itibarıyla gelişimi Poliçe üretimine 2006 yılının ikinci yarısından itibaren başlanan Sera Sigortaları’nın 2012’deki toplam prim üretimindeki payı 3,1. Sera sigortaları poliçe adedinde en çok artış 2012 yılında yüzde 121 oldu. Sigorta bedelinde ve prim üretiminde en çok artış 2011 yılında gerçekleşti. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nın yıllar itibarıyla gelişimi 2011 yılında kesilmeye başlanan Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nın 2012’de toplam prim üretimindeki payı yüzde 5,1. 2012 yılında bu branş poliçe adedinde yüzde 271, sigorta bedelinde yüzde 322, prim üretimindeyse yüzde 302 artış yakaladı. İl bazında sigortalı hayvan sayısı dağılımında yüzde 9,4, il bazında sigorta bedeli dağılımında yüzde 9,3, il bazında prim üretimi dağılımında yüzde 9,3 ile Konya birinci sırada yer alıyor. HER 4 KİŞİDEN BİRİ TARIM ALANINDA ÇALIŞIYOR Türkiye’de tarım sektörü; nüfusun gıda maddeleri gereksinimini karşılaması, milli gelire ve istihdama katkısı, tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacını karşılaması, nüfusun belli bir kesimine istihdam imkanı sağlaması, dışa bağımlılığın önlenmesi ve ödemeler dengesi üzerinde önemli ve olumlu etkilerinin olması gibi başlıca temel nedenlerle, ekonomide stratejik rol ve işlevini korumayı sürdürüyor. Tarım sektörünün ekonomiye katkısını, diğer bir deyimle ekonomideki yerini, Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) belirliyor. GSYİH’nin genel ekonomi içindeki payı, bu katkının büyüklüğünü ve önemini ortaya koyması bakımından önemli. Türkiye’nin millî geliri, 2012 yılında 782 milyar dolara ulaşmış olup, bunun yüzde 8’ini; yani, 62,5 milyar dolarını tarım oluşturdu. Yani, tarımsal GSYİH 2002 yılında 23,7 milyar dolardan, 2012 yılında 62,5 milyar dolara çıktı. Bu değerler, tarım gibi faaliyet alanı büyüklük olarak değişmeyen bir sektörde, daha az insanın, daha çok ürettiğini ve verimliliğin arttığını bize göstermesi açısından önemli. Yine 2002 yılında tarımda kişi başına gelir 1000 dolar civarındayken, 2012 yılı itibarıyla 3 bin 622 dolara çıktı. Ülkemizde 2002 yılında, çalışan insanların yaklaşık yüzde 35’i tarımda çalışıyorken, bugün Türkiye’de çalışanların yüzde 24,6’sına tekabül eden yaklaşık 6,1 milyon kişi tarım sektöründe çalışıyor. Yani, nüfusun 1/3’ü, tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlıyor. Bir başka ifadeyle çalışan her dört kişiden biri, tarım alanında faaliyet gösteriyor. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nın yıllar itibarıyla gelişimi 2012'de Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nın toplam prim üretimindeki payı yüzde 34. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası poliçe adedinde en çok artış yüzde 119’la 2009 yılında yaşanırken, sigorta bedelinde en çok artış yüzde 133 ile 2010 yılında gerçekleşti. Bu branş prim üretiminde de yüzde 145’le yine 2010 yılında en çok artışı gerçekleştirmiş. Sigortalı hayvan sayısındaki en çok artış ise 2011 Bu branşta İl Bazında Sigortalı Hayvan Sayısı Dağılımı’nda yüzde 8,5, İl Bazında Sigorta Bedeli Dağılımı’ndaysa yüzde 8,7 ve İl Bazında Prim Üretimi Dağılımı’nda yüzde 7,8 ile birinci Konya. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda ödenen hasarların nedenine göre dağılımında başı yüzde 44,4 ile ölüm alıyor. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası’nın yıllar itibarıyla gelişimi Üretimine 2006 yılının ikinci yarısından itibaren başlanan Kümes Hayvanları Hayat Sigortası’nın 2012 yılında toplam prim üretimindeki payı yüzde 0,5. Bu branşın poliçe adedinde en çok artış yüzde 237 ile 2008 yılında gerçekleşmiş. Sigorta bedelindeki artış ise yüzde 116, prim üretimindeki artış da yüzde 150 ile Su Ürünleri Hayvan Hayat Sigortası’nın yıllar itibarıyla gelişimi Üretimine 2006 yılının ikinci yarısından itibaren başlanan Su Ürünleri Hayvan Hayat Sigortası’nın 2012'de toplam prim üretimindeki yeri yüzde 2,7. Bu branşın poliçe adedinde en çok artış yüzde 185 ile 2012 yılında gerçekleşti. Sigorta bedelinde yüzde 171 ve prim üretiminde yüzde 192 ile en çok artış 2011’de görüldü.

"Alkollüyken Kasko Ödemez" Devri Bitti

Yargıtay, çok tartışılacak bir karara imza atarak, sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmemesi için tek başına yeterli saymadı. Emsal oluşturacak karara göre, sigorta şirketleri sürücü alkollü olsa da oluşan hasarı ‘kusuru olmaması halinde’ ödemek zorunda kalacak. Yargıtay’dan kasko şirketlerine kötü haber geldi. Yargıtay 17’nci Hukuk Dairesi, sigorta şirketinin ‘sürücü alkollü’ diye karşılamadığı, 10 bin liralık onarım bedelinin ödenmesine vize verdi. N.B adli kadın sürücü, dört yıl önce Mardin Nusaybin’de kaskolu aracıyla tek taraflı trafik kazası yaptı. Hasarlı araç 922 kilometre uzaklıkta Çorum’daki servise çekiciyle taşınıp onarıldı. Sigorta şirketi, “sürücü alkollü” diyerek hasarı ödemedi. N.B, onarım ve çekici masraflarının karşılanması için 16 bin 400 liralık maddi tazminat davası açtı. Davalı temyize gitti Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı sigorta şirketinin avukatının ‘Sürücü alkollü, hasar teminat dışında’ itirazına rağmen bilirkişi raporu ışığında hasarın ödenmesine karar verdi. Mahkeme, 2 Kasım 2011’de faturalandırılan 10 bin 34 liralık onarım ve bin 400 liralık çekici masrafının toplamı 11 bin 434 liranın davacı sürücüye ödenmesine hükmetti. Davalı sigorta şirketi ise kararı temyiz etti. İki taraflı şikayetleri inceleyen Yargıtay 17’nci Hukuk Dairesi, 10 bin 34 liralık tamir masrafının ödenmesini usul ve yasaya uygun bulup onadı. Kanıtlanması gerekir Avukat Alper Sarıca, Yargıtay’ın sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmemesi için tek başına yeterli saymadığını belirterek, “Kara taşıtları kasko sigortası genel şartlarına göre rizikonun teminat dışı kalabilmesi için sürücünün sadece alkollü olması yeterli değildir. Kazanın münhasıran alkolün etkisi ile oluştuğunun sigortacı tarafından kanıtlanması gereklidir” dedi. Bir kişinin sırf ‘alkollü’ diye sigorta şirketinin ‘Ben hasarı ödemem’ diyemeyeceğini ifade eden Sarıca şunları söyledi: Kazada alkol etkisi yok “Yargıtay, bu kararda sürücünün alkollü olmasını kazada etkisi olmadığı sonucuna vararak, tazminat talebini kabul etmiştir. Sürücüsü 200 profil alkollü olsun, yolunda giderken, karsı şeritten bir araba gelip üzerine düşerse, kasko şirketi ‘alkollüsün ödemem’ diyemez. Yargıtay’ın uygulamaları bu yönde. Yargıtay, kazaya münhasıran alkolün yol açıp açmadığına, yol, hava şartlarına, kusur oranına bakıyor. Ama biz Türk insaniyiz. Sigorta şirketleri ‘alkollü’ diye hasarı ödemiyor, 100 kişiden 5’i dava açıyor.” Alkol varsa sigorta kesinlikle ödenmez Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Erhan Tuncay, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Alkollü araç kullanılırken yapılan kazalarda kasko kesinlikle ödemez. Zaten bu durum kanunda da var. 30 ya da 50 profil diye bir sinir da olmadığına göre, alkollü aracın kazasını kaskonun hiç bir şekilde ödemeyeceği sonucu ortaya çıkıyor. Mahkemenin bu kararı neye göre verdiğine bakmak lazım. Türkiye, alkollü araç kullanmanın yasak olduğu bir ülke. Başlangıç noktası olarak bunu alırsak, ödenmeyeceğini görebiliriz.” 922 km çekici ücreti kaskoya ödetilmedi Yargıtay, Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bin 400 liralık çekici masrafının sürücüye ödenme kararını ise bozdu. 922 kilometre çekici ücretinin kaskoya ödetilemeyeceği kararını veren Yargıtay, aracın kaza yerine en yakin servise çektirilmesi gerekirken, Nusaybin’den Çorum’a getirilerek, zararın ağırlaştırıldığını belirtti. Mahkemenin ayni bilirkişiden ek rapor alarak, “olağan” ve “makul” bir çekici ücreti belirlenmesi istendi. Yerel Mahkeme bozmaya uyarsa, “makul-olağan” yeni bir çekici ücreti belirleyecek. Ancak, mahkeme ilk kararda direnirse son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyleyecek.

TSEV’den Kısa Süreli Eğitim Programları

TSEV’in sektöre her ay düzenli olarak sunduğu Kısa Süreli Eğitim Programları haziran ayında da yenilenen içerikleriyle sektör ve ilgililere sunuluyor. Yangın, Nakliyat, Havacılık sigortaları ve Reasürans gibi ana branşların yanında sigorta hukuku, dijital sigortacılık ve operasyonel planlama gibi farklı alt dallarda eğitimlerin bulunduğu haziran ayı programında Hazine Müsteşarlığı’ndan uzmanların vereceği iki yeni eğitim de yer alıyor. 1 ila 3 gün arasında planlanan kısa süreli eğitim programlarına katılanlara katılım sertifikası veriliyor. Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş Programı TSEV tarafından her ay düzenli olarak organize edilen “Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş Programı” hayat dışı ve hayat sigortaları özelinde iki ayrı program olarak hem haziran hem temmuz aylarında planlanmıştır. ‘Hayat Dışı’ sigortacılıkta 4 gün; ‘Hayat’ sigortacılığında ise 3 gün şeklinde planlanan program için son başvuru tarihi, 6 Haziran’da başlayacak program için 2 Haziran; 10 Temmuz’da başlayacak program içinse 5 Temmuz’dur.  Kaza Ve Sorumluluk Branş Eğitimi TSEV’in kaza ve sorumluluk sigortalarında görevli olan çalışanlara yönelik olarak hazırladığı ileri düzey eğitim programı, ağustos ayında başlayacaktır. Sertifika Verilecek Program kapsamında, konusunda uzman eğitmenler eşliğinde “Oto Kaza ve Zorunlu Oto Kaza Sigortaları”, “Sorumluluk Sigortaları”, “Ferdi Kaza Sigortaları” ana başlıkları ele alınacaktır. Program sonunda yapılacak proje – sunum çalışmasının ardından katılımcılara TSEV tarafından başarı sertifikası verilecektir. Ağustos ayında başlayacak ileri düzey eğitim programına; Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları veya ilgili branşta en az 3 yıl deneyimli olup, karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar katılabilecekler. Branş eğitimlerinde saha çalışmaları gerçekleştirildi. TSEV’in 1973’ten bu yana organize ettiği ve sigorta sektörünün en prestijli programı olarak bilinen Temel Sigortacılık Eğitim Programı Branş Eğitimlerinde bu yıl da saha çalışmaları gerçekleştirildi. Nakliyat Sigortaları Branşı’nda ‘Nakliyat Sigortalarında Hasar Uygulamaları ve Ekspertiz Süreci’ dersine bağlı olarak eğitmen Fikret Gülbahar eşliğinde 4 Mayıs’ta Yılport Limanı ziyaret edildi. Liman görevlilerinin yaptığı tanıtımın ardından katılımcılar gemi yükleme ve boşaltma hakkında izleyerek bilgi sahibi oldular. Gözetim merkezi odasının da ziyaret edildiği saha çalışmasında liman içerisindeki insan değeri üzerine de vurgu yapıldı. Kaza Sigortaları Branşı’nda 11 Mayıs’ta ‘Kaza Sigortalarında Hasar Uygulamaları ve Ekspertiz Süreci’ dersine bağlı olarak eğitmen Ahmet Erdem eşliğinde 10 Mayıs’ta İstinye’de Borusan Oto’ya gidilerek burada bir çalışma gerçekleştirildi. Oto hasar konusunda sürecin işleyişi Borusan çalışanları tarafından uygulamalı olarak katılımcılara anlatılırken, yine canlı olarak ekspertiz çalışması da gerçekleştirildi. Borusan yetkilileri tarafından katılımcıların soruları detaylı bir şekilde cevaplandırılırken, saha çalışması öğle yemeği ile son buldu. Yangın & Mühendislik Sigortaları Branşında ise ‘Mühendislik Sigortalarında Risk Yönetimi’ dersi kapsamında eğitmenlerimiz Süheyl Becan ve Ali Börü eşliğinde 11 Mayıs’ta TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi ziyaret edildi. Öğle yemeğiyle başlayan ziyarette TÜPRAŞ yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda RUP Projesi ve işletmedeki güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu. Katılımcıların sorularının detaylı olarak cevaplandığı soru-cevap bölümünün ardından ise TÜPRAŞ içerisinde araçla saha turu yapıldı. Geçtiğimiz ekimde başlayan 34. dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nın ilk yarı yılı ocak ayında sona ermiş; ikinci yarı yıl ise 6 farklı branşta, Yangın & Mühendislik Sigortaları, Kaza Sigortaları, Nakliyat Sigortaları, Hayat Sigortaları, Sağlık Sigortaları ve Muhasebe olarak şubat ayında başlamıştı. Mayıs ayında sona erecek olan programın 35. dönemi duyuruları ve kayıt süreci ise temmuz ayında başlayacak.

TARSİM; Sigorta Sadece Zor Zamanlarda Hatırlanmamalı

Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) yapılan açıklamada sigortanın sadece zor zamanlarda hatırlanılmaması gerektiğini belirtti. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla, bu yıl 29 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı. TARSİM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TARSİM olarak, üreticilerimizin talep ve beklentilerine yönelik duyarlılığımız üst düzeyde. Şartlar elverdiğince, yenilikleri en hızlı ve etkin bir şekilde uygulamaya alıyoruz ve üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yılın başında üreticilerimizin uzun zamandır beklediği İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasını buğday ürününde uygulamaya aldık, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için hırsızlık teminatını vermeye başladık ve meyve ağaçları da artık teminat kapsamında. Frekansı ve şiddeti artan risklerle dolu dünyamızda, sigorta artık ihtiyaç ve zorunluluk. Tarımsal üretimde tohum, gübre, ilaç, yem ve diğer bitki besleme maddeleri gibi sigorta da önemli bir tarımsal girdi konumunda. Tarımsal üretimin verimli ve sürdürülebilir olması için sigortayı sadece başımıza kötü bir şey geldiğinde hatırlamak yerine hayatımızın bir parçası olarak görmek, zamanında ve mutlaka yaptırmak son derece önemli. Bu bilincin toplumumuzda oluşması ve yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen SigortaHaftası'nı kutluyor, üreticilerimize Tarım Sigortalarını ihmal etmemeleri önerisinde bulunuyoruz"

İSADER; Sigorta Acenteleri Poliçe Kesemez Hale Geldi

İskenderun Sigorta Acenteleri Derneği (İSADER) Başkanı Yasin Keleş, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin sorunlu hale geldiğini belirterek,  “Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinde, 12 Nisan 2017’den itibaren uygulanmak üzere tavan fiyat uygulaması getirilmiştir. Bu tarifenin yürürlüğe girmesiyle Zorunlu Trafik Sigortası ‘Sorunlu Trafik Sigortası’ haline gelmiştir” dedi. İSADER Başkanı Yasin Keleş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında; “Aylar öncesinde Trafik Sigortasında fiyatların düşeceği basın ve yayın organlarında, sosyal medyada haber olarak duyurulmuş ve bunun sonucunda birçok sigortalımız düşük fiyata sigorta yaptırma beklentisine girmiş ve yeni tarifeyi beklemişlerdir.Tavan Fiyat tarifesinin 12 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği günden itibaren Hazine Müsteşarlığının uyarısına rağmen maalesef Sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası teklifi vermede ve bu sigortayı yapmakta bugün olmuş hala zorluk çıkarmaktadırlar. Bazı bahanelerle işi yokuşa sürmektedirler. Bunlardan bazıları; sistemde arıza olduğunun belirtilmesi, mevcut sistemlerinin tavan fiyat uygulamasına uyumlu hale getirilmesi nedeniyle düzeltiliyor denilmesi, acente ile merkez arasındaki bağlantının kapalı olduğunun söylenmesi, kredi kartına 3-4 taksit kaldırılıp nakit ya da tek çekim uygulamasına geçilmesi, onaya gönderilen poliçeye onay verilmemesi ya da onay süresinin uzaması, poliçesi düzenlenecek olan araçların fotoğraflarının istenmesi, ehliyet ya da ruhsatlarını sisteme yükletme yoluyla işlemlerin artırılması, Ferdi Kaza, Konut sigortası, İhtiyari Mali Sorumluluk vb. gibi ek poliçeler istenerek sigortanın daha pahalı hale getirilmesi ve tüketicilere maliyetlerin artırılması, günlük kota uygulamaları, yeni tescil yani sigortalıya ilk düzenlenecek poliçelere teklif bile verilmemesi gibi aradan geçen bunca zamana rağmen şirketlerin hala programlarını revize edemedikleri, güncelleyemedikleri veya sistemlerde hata olduğu gerekçeleriyle, bazı şirketler de keyfe keder ve hiçbir dayanak göstermeden, hiçbir hasar verisine dayanmaksızın 'Ben bu aracı istemiyorum' diye poliçe tanzim etmemektedir. Bazı şirketler acentelerinde poliçesi yapılacak aracın ruhsat fotokopilerinin resmini görmeden poliçe yapmazken, kafalarına göre bazı araçların 4 tarafından çekilmiş resimlerinin gönderilmesi sonucu yine keyfe göre ya onay vermekte ya da onay vermemektedir.Tavan Fiyat uygulamasının yürürlüğe girdiği 12 Nisan 2017 itibariyle poliçe üretimi yapmak biz acentelerde ızdırap haline gelmiştir. Hiçbir acente meslektaşımız acentesi olduğu Sigorta Şirketinden şu veya bu sebeple poliçe üretimi yapamamaktadır. Zorunlu Trafik Sigortası ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı kadar 17.000’in üzerinde biz acentelere gelir kaynağı, 35.000’in üzerinde teknik personele de bir iş imkanı sunmaktadır. Bu durumlar karşısında bunca yıl sigorta bilincini yaymak için gece gündüz emek vermiş sigortalılarına hizmet vermiş, istihdama katkıda bulunmuş ve Devletine vergisini ödemiş acentelerimizin komisyon gelirleri de düşmüş birçoğu kapanma noktasına gelmiş ve maliyetleri düşürmek adına personel çıkışları başlamıştır. İSADER (İskenderun Sigorta Acenteleri Derneği) olarak Sigorta Haftası’nı buruk kutladığımız bu günlerde Sektörümüzde 20 Milyonun üzerinde vatandaşımızı,17000’in üzerinde acente meslektaşımızı, 35.000’in üzerinde çalışanı çok yakından ilgilendiren bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi. 

Vakıf Emeklilik’ten Tehlikeli Hastalıklara Karşı “Can Yeleği”

Yarınlarını güvence altına almak isteyen herkes için farklı ürünler sunan Vakıf Emeklilik, tehlikeli hastalıkların finansal güçlüklerini, “Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası” ile güvence altına alıyor. Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası sektörünün yenilikçi ve öncü şirketi Vakıf Emeklilik, tehlikeli hastalıklara karşı “Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası”nı hazırladı. Vakıf Emeklilik, beklenmedik anda ortaya çıkabilecek bu hastalıkların finansal güçlüklerini, “Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası” ile güvence altına alıyor. Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası, sigortalının yaşamını kaybetmesi veya önceden belirlenmiş olan tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması halinde, sigortalıya yahut geride kalan yakınlarına maddi destek sağlıyor. Bu sigorta kapsamında, poliçe süresi içerisinde vefat gerçekleşmesi durumunda aileye, tehlikeli hastalıklara yakalanması durumunda poliçe sahibine ödeme yapılıyor. 18 ile 65 yaşları arasındaki herkesin yaptırabileceği Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası, 65 yaşına kadar yenilenerek devam ettirilebiliyor. Türk Lirası cinsinden belirlenen teminatlara 1 yıl süresince sahip olunuyor. Sigortalının herhangi bir sebepten dolayı vefatı halinde, poliçe başlangıcında belirlenen tutardaki vefat teminatı, kanuni varislere veya hak sahiplerine ödeniyor.

NN Hayat ve Emeklilik den EvdekiBakıcım Projesi

NN Hayat ve Emeklilik, bireysel emeklilik sözleşmesi ya da İyi Yaşa Hayat Sigortası’na sahip müşterilerine “Önce Sen” Dünyası’nda EvdekiBakıcım şirketi aracılığıyla bakıcı hizmeti sunuyor. Müşteriler, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda en ideal uzman bakıcı ile buluşturularak çocuklarının gelişimi evde profesyoneller tarafından destekleniyor. Bu sayede İstanbul’da yaşayan ve yatılı bakıcı, çocuk bakıcısı özel ders ve oyun ablası arayışında olan müşteriler kendilerine en uygun bakıcıyı bulma fırsatına sahip oluyor. Oyun ablası hizmeti almak isteyen aileler, çocuğunu bırakacağı oyun ablasının dil, sanat ve spor konularında uzmanlaşmış olan bakıcılar arasından tercih edebiliyor. Bu sayede çocuklar oyun oynarken eğitici aktiviteler yapma şansına da sahip oluyor.  EvdekiBakıcım bünyesinde yer alan ve çocuk gelişimi bölümünde okuyan oyun ablaları, çocukların boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyor ve okul sonrası karşılamalarını yaparak ödevlerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda spor, dil ya da sanatsal aktivitelerden oluşan bir program uyguluyorlar. Çalışan ebeveynler için çocuk bakımı konusunda uzmanlaşmış bakıcılar saatlik ya da günlük olarak destek sağlıyor.   EvdekiBakıcım, çocuk bakımının yanı sıra ailede özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için aile bireyleri yetersiz kaldığında, profesyonel yaşlı bakıcısı desteği ile ilerleyen yaşlarda kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duyan aile üyeleri için de destek veriyor.   NN Hayat ve Emeklilik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız “Önce Sen” Dünyası “Evde Bakıcı” hizmeti için şunları aktardı: “NN Hayat ve Emeklilik olarak ‘Önce Sen’ Dünyası’nda EvdekiBakıcım aracılığıyla müşterilerimize sunduğumuz hizmet ile sevdiklerini emanet edecekleri uzman bakıcıyı bulmaları için onlara destek oluyoruz. Onlara, hayatta en değer verdikleri varlıkları olan çocuklarının gelişimini profesyonel bakıcılar ile destekleme imkânı sunuyoruz. Çünkü bizim için daima müşterilerimiz ve onların aileleri öncelikli. Biz ‘Önce Sen’ i sadece bir reklam söylemi olarak değil aynı zamanda en değerli varlıklarımızı korumak için ne yapılması gerektiği konusunda yol gösteren bir marka yaklaşımı olarak görüyoruz.”

İTO dan Sigorta Sektörü İçin Yol Haritası

İZMİR Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, düzenledikleri 'Sigorta Sektörü Geleceğini Arıyor' arama konferansı ile sektöre yol haritası çizdiklerini belirterek, "Sigorta sektörü ekonomiden daha fazla pay almalı, bunun için düzenlemeler yapılmalı" dedi.   İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 'Sigorta Sektörü Geleceğini Arıyor' başlıklı arama konferansının İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen’in moderatörlüğünde gerçekleştirildiğini söyledi. Arama konferansına Oda üyelerinin yanı sıra, sigorta acenteleri, sigorta eksperleri, sigorta şirketlerinin yöneticileri, uzmanlar, banka yöneticileri, avukatlar, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan sektöründe uzman 52 kişinin katıldığını belirtti.   Arama Konferansında ABD, İngiltere ve İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde sigorta sektörünün ülke ekonomisinden ciddi oranda pay aldığına dikkat çekildiğini belirten Demirtaş, Türkiye’de de sektörün mevcut büyüklüğünün birkaç katına çıkma potansiyeli olduğunu dile getirdi. Demirtaş, "Sektör, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 1.5'i kadar bir prim üretimine sahip olmasına karşın, GSYİH'nın yaklaşık 45 katı kadar riski teminat altına alıyor" dedi. Sektörün kısa vadeli, günlük sorunlar ve bunların çözümü üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü, bunun da sektörün önünü görmesini engellediği belirten Demirtaş, "Bu edenle tüm paydaşların katılımı ve mutabakatı ile sektöre uzun süreli bir yol haritası oluşturulmasına dair mutabakata varıldı. Çok önemli öneriler çıktı. Bunların en başında sigorta sektörünün Türkiye ekonomisinden daha fazla pay alabilmesi için sigorta sektörünün en gelişmiş olduğu ülkelerdeki uygulamalar ve teknolojiler örnek alınmalı, sigorta sektöründe yer alan yabancı firmaların Türkiye piyasasıyla tecrübelerini daha fazla paylaşması talep edilmeli" diye konuştu.   Demirtaş, diğer önerileri başlıklarıyla şöyle sıraladı:   – Sigorta sektörü dijital dönüşüme uyum sağlamalı, teknolojiyi daha etkin kullanmalı.   – Mobil uygulamalar geliştirilmeli ve bu sayede alternatif ve yeni satış-pazarlama/dağıtım kanalları yaratılmalı.   – Gelecek tehditlere karşı acentelerin profesyonelleşmesine bağlı komisyon ve gelir arttırıcı yeni araçlar bulunmalı.   – Üniversitelerde tek bir Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü yerine ayrı olarak Bankacılık ve Sigortacılık Bölümleri oluşturulmalı.   – Sigorta sektörünün iş hayatına yeni atılacak gençler tarafından meslek olarak tercih edilmesi için tanıtım filmleri çekilmeli, dizi ve reklamlarda sigortacılık sektörüne daha fazla yer verilmeli.   – Kamu bina, araç ve alanlarının sigortalanmasının önündeki engeller kaldırılmalı.   – Sigorta sektörünün imajı iyileştirilmeli, tüketiciler sigorta konusunda bilinçlendirilmeli.   – Sigorta sektörünün denetimine yönelik olarak BDDK benzeri özerk ve bağımsız bir yapının SDDK (Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) oluşturulmalı ve sigorta faaliyeti yapan her şirket etkin olarak denetlenmeli.   – Sektörde haksız rekabeti gerçekleştirenler engellenmeli.   – Sigorta sektörünün itibarını korumak ve güvenini arttırmak amacıyla kusurlu, eksik ve ayıplı mal satma konusunda yaptırımlar arttırılmalı.   – Kanun yapıcı sektörle ilgili düzenlemeleri hazırlarken tüm tarafların görüşlerini almalı.   – Yetki sahibi olmayan kişilerin danışman ünvanıyla sigortacılık faaliyetini yapması ve levhaya kaydı olmayan acentelerin satış yapması engellenmeli.   – Sigortacılık bilgisine haiz hakim ve savcıların görev yaptığı sigorta ihtisas mahkemeleri kurulmalı.

Kadınlar Emeklilikte İyi Maaş, Erkekler Güvence Arıyor

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketi AvivaSA, gençlerin bireysel emeklilik sistemine yaklaşımını ve tasarruf alışkanlıklarını öğrenmek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliği ile “Gençlerin Emeklilik ve BES Algısı” araştırmasını gerçekleştirdi. Türkiye’nin 15-35 yaş arası kentsel nüfusunu temsil eden grup üzerinde yapılan araştırmada, kadınlar ve erkekler arasındaki en önemli farkın, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) algısında olduğu dikkat çekti. Kadınlar BES’i, “iyi maaş almak” olarak algılarken; erkeklerin algısında ise, “geleceklerini garanti altına” almak çok daha önemli…   Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca; “Araştırmamızdaki cinsiyet ve yaş kırılımlarındaki bulgular önemli. Genç kadınlarımızın, “iyi maaş” gibi daha somut, olgusal algısının yanında; genç erkeklerimizin, “gelecek garantisi” gibi daha soyut sayılabilecek algısı dikkat çekici. Ayrıca, bu yaş aralığının BES’i, tasarrufa en uygun birikim şekli olarak görmesi; sektörümüzün geleceği için umut verici.” dedi.   Ya BES Olmasaydı? Hem kadınlar (yüzde 58,4), hem de erkekler (yüzde 52,9) BES’i tasarrufa uygun bir birikim şekli olarak görürken; “BES olmasaydı hangi tasarruf araçlarını seçerdiniz?” sorusuna ağırlıklı olarak, vadeli hesap (kadınlar yüzde 46,6, erkekler yüzde 48,9) yanıtını veriyorlar. Vadeli hesabı izleyen yanıtlarsa, gayrimenkul (kadınlarda yüzde 31,6, erkeklerde yüzde 32,6) ve yastık altı (kadınlarda yüzde 21,7, erkeklerde yüzde 18,6) Hem kadınlar, hem erkekler daha fazla devlet katkısı istiyor.   “Gençlerin Emeklilik ve BES Algısı” araştırması, kadınların yüzde 25,4’ünün, erkeklerin ise yüzde 29,2’sinin, gelecek 5 yıl içerisinde BES yaptırmayı planladığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları ayrıca, hem kadınlarda (yüzde 31,7), hem de erkeklerde (yüzde 38,8) devlet katkısının daha fazla olması durumunda, BES’i tercih edeceklerini gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar sigorta konusunda, öncelikle kurumların internet sitelerinden (yüzde 40,6) bilgi alırken, erkekler ise, eş, dost tavsiyesine önem veriyor (yüzde 38,5).   Erkekler Tasarrufa Daha Eğilimli   Gençlerin tasarruf yapma durumlarının da irdelendiği araştırmaya göre; erkeklerin yüzde 66,6’sı tasarruf yaptığını belirtirken, bu oran kadınlarda yüzde 53,7’ye düşüyor.

Borçluyuz Ama Birikimi Seviyoruz

NN Hayat ve Emeklilik adına Nielsen tarafından ilki Temmuz 2016’da 8 ilde 15 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin çalışanları ile yapılan geniş çaplı otomatik katılım araştırmasının şubat sonuçları açıklandı.   Çalışanların otomatik katılım konusundaki yaklaşımlarını izlemek üzere gerçekleştirilen araştırmanın en dikkat çekici sonucu, çalışanların borçları olsa dahi birikim yapmayı ertelemiyor olmaları. Araştırmada, katılımcılara “Borçlarınız yüzünden tasarruf yapmayı erteler misiniz?” sorusu sorulduğunda, borcu olduğunu belirten her 10 kişiden 5’i borcu olmasına rağmen tasarruf yapmayı ertelemediğini ve yastık altı, banka, mevduat gibi yatırım araçları yolu ile birikim yapabildiğini belirtiyor.   BİLİNİRLİKTE EN ÇOK TV REKLAMLARI ETKİLİ   Otomatik katılımın bilinirliğinin oldukça yüksek olması da araştırmanın öne çıkan sonuçları arasında yer alıyor. Her 10 kişiden 9’u Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik katılımı duyduğunu belirtiyor ve bu bilgiyi en çok TV reklamlarından edindiklerini ifade ediyor.   NN Hayat ve Emeklilik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız, “Araştırmamızın sonuçlarına göre her 10 kişiden 5’i borçları olmasına rağmen tasarruf etmeyi sürdürdüğünü söylüyor. Ancak bu oranın uzun vadede artması çok önemli. Otomatik katılımın bu açıdan atılmış temel adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çalışanların  dahil olmak için bir efor sarf etmelerini gerektirmeyen, devlet tarafından çok önemli teşviklerin verildiği bu sistem, önümüzdeki dönemde tasarruf alışkanlığının artmasına pozitif katkı sağlayacaktır. Üzerinde durmak istediğim bir diğer nokta da; kişilerin para biriktirmek için vazgeçebilecekleri aylık ortalama keyfi harcama tutarı. 371 lira olarak hesaplanan bu tutarın bir kısmından vazgeçerek otomatik katılıma aktarmak, birikim yaparak emeklilik döneminde ek bir gelire sahip olabilmek için en cazip yöntem. Çünkü sistem her ay maaşımızdan yapılan prime esas kazancımızın %3’üne karşılık gelen kesinti ile uzun vadede birikim yapma olanağı sağlıyor” dedi.

Sağlığım Tamam Sigortası ile Effie Ödülü!

Hayata geçirdiği ilkleri ve yenilikçi çözümleriyle sigorta sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, reklam ve pazarlama sektörünün en prestijli ödülü sayılan 9. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda "Sağlığım Tamam Sigortası" için çekilen reklam filmiyle ödül kazandı. Türkiye'de bireylerin "masraf çıkar" korkusuyla hastaneye gitmekten kaçındığı iç görüsüyle yola çıkan AXA Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü "Sağlığım Tamam Sigortası" reklam filmiyle doktora gitmenin kolaylaştığını anlatıyor. Çevrelerindeki insanların "fahri birer doktor" olmasını beklemek, kendi kendine tedavi yöntemleri aramak ve doktora gitmeyi ertelemek yerine tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmaya çağıran reklam filmi yayınlandığı ilk günden itibaren eğlenceli görüntüleriyle büyük beğeni toplamıştı.   İletişim çalışmalarında müşterilerine ürünlerini en iyi, en doğru ve en yaratıcı şekilde aktarmayı hedeflediklerini belirten AXA Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, "Yaptığımız her işin ölçülebilir sonuçları olmasına önem veriyoruz. Effie de işleri yaratıcılık boyutunun yanı sıra getirilerini de değerlendiriyor olması sebebiyle farklı ve kıymetli bir ödül. Dolayısıyla bu ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz" dedi.   Sağlığım Tamam Sigortası için hazırladıkları reklam filmiyle tüm rakiplerinden farklılaştıklarını söyleyen Şimşek, “AXA Sigorta olarak sağladığımız kolaylıklarla, müşterilerimize ürün ve hizmetlerimiz sayesinde özel hastanelerin düşündükleri kadar ulaşılmaz olmadığını göstermeyi amaçladık. Bu kampanya ile hedefimiz ise satışlarımızı ve marka bilinirliğimizi artırmanın yanı sıra sigortalıların yanlış tedaviler yüzünden veya tedaviden kaçarak sağlıklarına daha büyük zararlar vermelerini önüne geçmekti. Satışlarımızdaki artış bu konuda elde ettiğimiz başarının en büyük kanıtı niteliğinde". Özer Şimşek ayrıca ortaya koydukları bu çalışmaların beğeniyle karşılanmasının işlerini daha ileriye taşımak için tüm AXA Sigorta çalışanlarını teşvik ettiğini söyledi.

Sigorta Sektöründe inovasyon Konuşuldu

Sigorta Haftası kapsamında gerçekleştirilen VI. Ulusal Sigorta Sempozyumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Sigorta Birliği’nin katkılarıyla Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 29 Mayıs Pazartesi günü Swissotel the Bosphorus’da düzenlendi. Sempozyumda sigorta sektöründe inovasyonun önemi kamu, sigorta şirketleri, aracı ve yardımcı hizmetler perspektifiyle değerlendirildi ayrıca bilgi işlem teknolojilerinde son gelişmeler ele alındı.   “Sigorta Sektöründe İnovasyon” konulu sempozyumun açılış konuşmaları Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim Mete ile Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar tarafından gerçekleştirildi.   İnovatif fikirlerle sektörü yönetmek en temel görevlerimiz den biri, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar açılışta yaptığı konuşmada sempozyumun inovasyon başlıklı gündeminin çok önemli olduğuna ve buradan çıkacak değerli görüşlerin geleceği aydınlatacağına değinerek, “Hızlı değişen dünyaya ayak uydurmak gibi farklı sorumluluklarımızın en başında gelenlerden biri olan inovasyon ve inovatif fikirlerle şirketleri, sektörü yönetebilmenin en temel görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz. Günümüzde inovasyon sadece üst yönetimin bir iş kolu sayılmadan, bir şirket kültürü haline getirilerek ortak bir çabayla oluşturulan bir politika olmalı” dedi. Çağlar konuşmasının devamında, dijital devrimi kaçırmak istemediklerini bunun için, dijitalleşme ve inovasyonu takip etmek üzere herkese ayrı sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.   Çağlar’dan sonra sözü alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim Mete her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de rekabetçi olmak için inovatif olmak gerektiğine değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:    "Teknolojiyi kullanarak ve inovasyona önem vererek paydaş ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmalıyız. Ayrıca inovasyonu yeni ürün ve iş alanı olarak görmenin ötesinde şirket risklerini minimize eden stratejik yatırımlar olarak görmeliyiz."   Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç ise ister sigorta şirketi ister acente olsun yeni fikirlerin her zaman çıtayı yükselttiğini vurgulayarak; “İnovasyonda dünyayı takip etmenin yanı sıra kendi fikirlerimizi de göz ardı etmeyerek geliştirmeliyiz. İş dünyasında da tüm sektörler değişim ve dönüşüme kafa yorarak geleceği okuyabilmeli ve stratejilerini buna göre yön vermeli” dedi.   Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu’nun başkanlığını yaptığı Sigorta Sektöründe İnovasyon isimli oturumda ise Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Arif Hikmet Cesur ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Daire Başkanı Mehmet Höbek kamu otoritesi yönüyle inovasyon/ denetim ve gözetimde yenilikler hakkında; Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ve Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdürü Mustafa Akmaz ise sigorta şirketleri yönüyle inovasyon konularında konuşma yaptı.   Sempozyumda TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Mehmet Genç, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Yalçın Kaya da aracılar ve yardımcı hizmetler yönüyle inovasyonu ele aldı. Neosinerji Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Üst ise bilgi işlem teknolojilerindeki son gelişmeleri paylaştı.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını neden yaptırmalıyım ?

Birçoğumuz özel hastane ücretlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz için devlet hastanelerini tercih eder. Günler öncesinden randevu alırız ,  patronumuzdan veya müdürümüzden izin ister hastaneye gideriz , hastanede sıra bekler ve muayenemizi oluruz. Sonrasında yapılan tetkik ve sonuçları göstermek için yine doktor sırası bekler ve günümüzü hastanede geçiririz. Halbuki özel hastaneler düşünüldüğü gibi yüksek fiyatlı hizmet sunan kurumlar değildir. Özel hastanelerde randevu alarak, fazla sıra beklemeden kaliteli ve konforlu hizmet almanız mümkün. Ayrıca özel hastanelerin Cumartesi günüde hizmet vermesi sebebiyle birçok çalışan için tercih sebebidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası isteğe bağlı bir sigorta olsada önemli bir sigortadır. SGK’lılar özel hastanelerden hizmet aldığında , SGK özel hastanede yapılan işlem ücretin belli bir kısmını karşılar. Kalan kısımını ise sigortalı ödemek zorundadır. İşte tamamlayıcı sağlık sigortası bu durumda devreye girer ve kalan kısmı sizin yerinize öder. Böylece cebinizden hiç para çıkmaz veya çok az bir miktar ödeme yaparsınız. Böylece konforlu ve rahat bir hizmet almış olursunuz. Diyelim ki özel hastanede yapılan sağlık harcamanız 200 TL tuttu ve SGK’nız 60 TL’sini karşılıyor kalan 140 TL’yi sizin ödemeniz gerekir. Fakat tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa bu kısmı sizin yerinize tamamlayıcı sağlık sigortanız öder. bu anlatılan en basit örnektir. yatarak yapılan ameliyatlarda harcama miktarı büyük olduğunda bu sigortanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. özel sağlık sigortanız varsa anlaşmalı sağlık kurumlarından istediğinizi seçebilir, ayakta tedavi , yatarak muayene veya ameliyat için istediğiniz doktora muayene olabilir ve tedavi yaptırabilirsiniz. Limitsiz doğum ya da yeni doğan bebeğin ihtiyacı olan hizmetleri kapsayan teminatları sunan tamamlayacı sağlık sigortası yapan şirketler de vardır.   Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Nasıl Yararlanabilirim ?    T.C vatandaşı olmak,   SGK’lı olmak,   55 yaşını aşmamış olmak. Siz de hemen tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak ve avantajlarına sahip olmak için  tamamlayıcı sağlık sigortası başvurunuzu yapın. İsterseniz 378 31 31 numaralı telefon Hattımızı arayın, Aklınıza takılan soruların cevaplarını alın , Dilerseniz işyerimize gelerek , dilerseniz telefonda sigortanızı hemen yaptırın.

Trafik Sigortası ve Kasko Arasındaki fark nedir ?

Türkiye’de trafikte her gün yüzlerce kaza oluyor. Bu kazalara Bazen sürücülerin dikkatsizliği, bazen hava ve yol şartları neden oluyor. Araçlar ve insanlar bu kazalardan zarar görüyor. Bu kazalardan doğan masrafları karşılamak için kasko ve trafik sigortası yaptır gereklidir  Zorunlu Trafik Sigortası  ve kasko sigortalarıyla aracınızda oluşacak zararlar ,sizde veya karşı tarafın aracında ve diğer kişilerde meydana gelebilecek hasarlar, yaralanma ve ölümlere karşı belirlenen teminat limitleri oranında maddi güvence sağlamış oluruz.Genelde çok karıştırılan , aslında birbirini tamamlayan iki sigorta türü trafik ve kasko arasında doğal olarak belirli farklar bulunur. Şimdi hep beraber bu farkları inceleyelim ve aklınızda oluşabilecek soru işaretlerini giderelim. Kasko yaptırmak isteğe bağlı fakat trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortası sizin trafikte 3.kişilere karşı oluşacak sorumluluklarınızı teminat altına aldığı için zorunludur, Kasko ise hem kendi aracınızı , hemde 3.kişilere karşı güvence sağladığı için isteğe bağlıdır. Trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafın hasarını karşılar. Yani sizin karşı tarafa olan zararınızı karşılar. Sizin aracınızda oluşacak hasarı ya da sizin tedavi masraflarınızı kesinlikle ödemez. Kasko tamamen sizi koruyan bir sigortadır.  Kaza durumunda aracınızda ve sizde oluşacak tüm masrafları (sağlığınızla ilgili oluşan) karşılar. Ayrıca deprem, çarpma , çarpışma , çalınma, terör, deprem , sel ve su baskını, yangın vb. durumlarda oluşacak mağduriyetlerinizi de kasko poliçenizde belirtilen limitler dahilinde karşılar. -Fiyatlama Nasıl olur Trafik sigorta primleri devletin belirlediği teminat limitleri üzerinden yapılmaktadır ve fiyat sabittir. Kasko poliçelerinde belirtilen teminatlar farklı olduğu için fiyatta farklılıklar olabilir . kaskoda amaç en ucuzu fiyata kasko yaptırmak değil sizin için en uygun teminatı olan ve fiyatı en uygun kasko poliçesine sahip olmaktır. Örneğin yaşadığınız bölge deprem riski yüksek bir bölgeyse mutlaka deprem teminatını eklettirin,  Sel ve su baskınlarının yoğun olduğu bölgelerde yaşıyorsanız sel ve su baskını teminatını ekletmeyi unutmayın! -Trafik ve Kaskodaki indirimler Trafik sigortasında 7 basamak vardır. 7. basamak: poliçenin 3. yılında hasarsızlık devam ediyorsa %45 indirim, 6. basamak: poliçenin 2. yılında hasarsızlık devam ediyorsa %30 indirim, 5. basamak: poliçenin ilk yılı hasarsız tamamlandıysa %15 indirim, 4. basamak: Trafiğe ilk kez çıkan araç sahipleri için uygulanır. 3. basamak: poliçenin ilk yılı hasarla sonuçlandıysa  %50 zam, 2. basamak: poliçenin 2. yılı hasarla sonuçlandıysa %100 zam, 1. basamak: poliçenin 3. yılının da hasarla sonuçlanması ile %150 zam uygulanır. Kasko sigortasında 5 basamak vardır. İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki kazasız yenilemede % 30 İndirim İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki kazasız yenilemede % 40 indirim Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki kazasız yenilemede % 50 indirim Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki kazasız yenilemede % 60 indirim Beşinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki kazasız yenilemede % 65 indirim Durum Zorunlu Trafik Sigortası Kasko Çarpışma Sadece karşı tarafın zararını belirtilen limitler dahilinde karşılar. Sizin ve karşı tarafın aracında meydana gelen hasarları karşılar Çarpma Sadece diğer aracın ya da çarptığınız yerin masraflarını karşılar. Aracınızda oluşan masrafları karşılar. Karşı tarafı karşılamaz. Çalınma Karşılamaz. Aracınızın kasko poliçesinden karşılar. Deprem Karşılamaz. Aracınızın kasko poliçesinden karşılar. Yanma Karşılamaz. Aracınızın kasko poliçesinden karşılar. Terör Karşılamaz Aracınızın kasko poliçesinden karşılar. Sel Karşılamaz Aracınızın kasko poliçesinden karşılar.

Arabanız yenimi ? Hayırlı olsun ;

Arabanızın başına bir şey gelecek mi diye korkuyormusunuz ? Korkmak yerine kolayca Kasko yaptırabilirsiniz. Kasko ile trafikte yaşayabileceğiniz maddi , manevi hasarlı trafik kazalarına karşı arabanızı ve cebinizi korurken, çekici ve kiralık araç hizmetlerinden de ücretsizfaydalanabilirsiniz. Aracınızı çarpma , çarpışma , devrilme , yanma, çalınma gibi bir çok riske karşı da korumuş olursunuz . Şirketimiz Mks Grup Sigorta  güvencesi ile en uygun fiyat avantajıyla satın alabilirsiniz. KASKO Sigortası Neleri Teminat Altına Alır? Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, aracın çekilmesi gibi durumlarda oluşan maddi hasarlar Deprem, sel, su baskını, terör gibi durumlarda oluşan maddi hasarlar Kaza sonucunda yaşanabilecek hukuki masraflar Oluşabilecek ufak çizik gibi hasarlada Mini Onarım Hizmetleri kapsamında anlaşmalı servislerde ücretsiz bakım Sizinle birlikte araçta bulunan yolcuları da koruma altına alma Aracınızın bozulması durumunda çekici ve kiralık araç hizmetinden yararlanma Sıfır aracınızın değerini bir yıl boyunca aldığınız günkü fiyatında koruma Zorunlu trafik sigortası limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kasko teminatlarından ödeme Aracın çalınması durumunda piyasa değerine göre ödeme Araca yapılacak parça değişikliklerine karşı aracın piyasa değerini sabitleme Cam kırılma hasarlarında sınırsız cam değiştirme 3. kişilere verdiğiniz hasarlarda maddi ve manevi hasarlara karşın koruma

Axa sigorta kaskonuz ile 1000 lerce mil kazanabilirsiniz !

Kampanya Koşulları Nasıl Çalışır? Miles&Smiles üyesinin, www.axasigorta.com.tr ‘den ve AXA Sigorta acentelerinden TK Kimliğini tanıtarak yapacağı satın alımlarda; AXA Sigorta Maksimum, Tutumlu ve Büyük Hasar Kasko Ürünlerinde geçerlidir. Bu ürünlerde, primi 750-2.000 TL arasında olan poliçeler için 1.000 mil, 2.000 TL üzeri olan poliçeler için 2.000 mil kazanımı olacaktır. Kimler Faydalanabilir? AXA Sigorta acentelerinden yapılacak satın alımlarda sadece AXA Sigorta’nın yeni kasko müşterisi olacak Miles&Smiles üyeleri kampanya kapsamında mil kazanacaktır. Yeni kasko müşterisi sayılabilmek için, müşterinin poliçe için teklif alınan tarih itibariyle geriye dönük 90 gün içerisinde AXA Sigorta’da aktif herhangi bir kasko poliçesi bulunmaması gerekmektedir. www.axasigorta.com.tr ‘den acente seçimi yapılmaksızın gerçekleştirilecek satın alımlarda ise sadece AXA Sigorta’nın yeni müşterisi olacak Miles&Smiles üyeleri kampanya kapsamında mil kazanacaktır. Yeni müşteri sayılabilmek için, müşterinin poliçe için teklif alınan tarih itibariyle geriye dönük 90 gün içerisinde AXA Sigorta’da aktif herhangi bir poliçesi bulunmaması gerekmektedir. Poliçe kabulünde AXA Sigorta risk kabul şartları geçerlidir. Mil kazanılabilmesi için poliçenin kredi kartı ile ödenmesi gerekmektedir. Kampanya TC kimlik numarası ile alınan bireysel poliçelerde ve hususi & panelvan kullanım tarzı için geçerlidir. Katılım şartları nelerdir? Kampanya kapsamında kazanılan mil tutarları, Miles&Smiles üyesinin hesabına 7 gün içinde yansıtılacaktır. Diğer kampanyalarla birleştirilemez. Miles&Smiles ve AXA Sigorta, kampanya koşullarını, süre ve kapsamını değiştirme hakkına sahiptir. Poliçe iadesinde ne olur? Kampanya kapsamında satın alınan poliçede, iptal veya değişiklik sonucu poliçenin hak ettiği puan azalıyorsa ya da puan hak edilmiyorsa, kazanılan Mil tutarı (eğer varsa) yeni hak ediş durumuna göre güncellenir.

AXA SİGORTADAN GİRİŞİMCİ KADINLARA ÖZEL SİGORTA FIRSATI

AXA Sigorta’dan Girişimci Kadınlara özel “Kadın Girişimci Sigortası” Bildiğiniz iş yeri sigortası bilmediğiniz asistanslık hizmetleri ile donatıldı… Girişimci kadınların el emeği göz nuru iş yerlerini tek bir poliçe ile teminat altına almakla kalmıyor ayrıca girişimci kadınların bireysel ihtiyaçlarını da çok kapsamlı bir asistans paketi ile teminat altına alıyoruz. Girişimci Kadın Sigortası ile iş yeriniz; Yangın, yıldırım, infilak Sel, su baskını Fırtına Yer kayması Duman Kara-hava taşıtları çarpması Cam kırılması Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör Yangın mali sorumluluk Kira kaybı Alternatif iş yeri masrafları İş durması Enkaz kaldırma Teminatlarına ek olarak; Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz. Deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz. İşyerindeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz. Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz. Faaliyetinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, Ürün Sorumluluk, Emtia Dahili Nakliyat, Fasondaki Emtia teminatlarını da alabilirsiniz.

Doğa Sigorta ‘çevreye duyarlı’ yeni binasında

Doğa Sigorta, trafik sigortası, kasko, dask, konut sigortası,İşyeri sigortası, bes, tss, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi tüm branşlarda hizmet vermeye devam ediyor. Doğa Sigorta ‘çevreye duyarlı’ yeni binasında Attığı her adımda çevreyi koruma bilinciyle hareket eden Doğa Sigorta, bundan böyle LEED GOLD sertifikalı Spine Tower’da faaliyet gösterecek.  Doğa Sigorta, Maslak’taki yeni binasına taşındı. Doğa Sigorta’nın bundan böyle hizmet vereceği Spine Tower, 2014 yılında MIPIM Ödülleri’nde Türkiye’nin En İyi Projesi ödülünü aldı. Bina ayrıca RICS tarafından “Best Office Architecture Europe” ve “Best Office Architecture Turkey” ödüllerine de layık görüldü.  Doğa Sigorta’nın çevreyi koruma konusundaki hassasiyetine de uygun olarak Spine Tower’ın, katlarda bulunan açılabilir kanatlar sayesinde sürekli taze hava sağlanması, binanın temeli dışında biriken yağmur sularının pompalar vasıtasıyla depolara alınması ve tekrar kullanılması, seçilmiş özel malzemeler kullanılarak sağlanan aydınlatma tasarrufu, yeşil alanlarda az sulama gerektiren bitkilerin kullanılması gibi özellikleri sebebiyle LEED GOLD sertifikası da bulunuyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED değerlendirme sisteminin, dünyanın en yaygın ve prestijli yeşil bina derecelendirme programlarından biri olduğu biliniyor. 

KASKODAN MİNİ ONARIM HİZMETİNİ DENEDİNİZ Mİ?

Groupama Sigorta tarafından düzenlenmiş olan ve içinde Groupama Mini Hasar Servisi teminatı bulunan kasko sigorta poliçe sahibi sigortalı araçlarında, poliçe başlangıç tarihinden 1 (bir) yıllık süre boyunca oluşabilecek, aşağıda tanımları ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarların RS Servis Merkezleri’nde sigortalıdan herhangi bir onarım ücreti talep edilmeksizin mini onarım hizmet onarım teknikleri, özel ekipman ve malzemeleri ile giderilmesi hizmetidir. ‘Groupama Mini Hasar Servisi’ adı altında bedelsiz olarak verilecek onarım hizmetleri şunlardır: a) Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm’ye kadar) b) Boya Hasarlı Göçük Düzeltme (10 cm’ye kadar) c) Boya Tamiri (20 cm çapa kadar tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta çizik ve sıyrıkları) d) İç Döşeme Tamiri (5 cm deri, vinil, kumaş, plastik hasarları, yanık, yırtık, çizikler) e) Ön Cam Tamiri (Her tipte kırıklar, 10 cm’ye kadar çatlaklar) f) Leke Çıkarma (5 cm çapa kadar her türlü leke) g) Plastik / Pütürlü Tampon Tamiri (Teknik olarak onarılabilir göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar) Groupama Mini Hasar Servisi Yıllık Adetsel Hizmet Limitleri MİNİ HASAR HİZMETİ 1 Hizmet Grupları Onarım Hizmeti Tanımı Adet/Yıl 1 Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (DR) 4 Boya Tamiri, (Mini Yama) (PR) 2 Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR) Ön Cam Tamiri (WR) 8 İç Döşeme Tamiri (IR) 3 Leke Çıkarma (SR) 2 4 Plastik Tampon Tamiri (BR) (Pütürlü Tampon Dâhil) Limitsiz GROUPAMA MİNİ HASAR SERVİSİ HİZMET TANIMLARI VE ÖLÇÜSEL LİMİTLERİ Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR): Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme; dış darbeler sonucu araç metal yüzeyi üzerinde meydana gelen 5 cm çapına kadar kaporta göçüklerinin özel aletlerle düzeltilerek eski şekline getirilme tekniğidir. PDR tekniği sayesinde aracın orijinalliği bozulmaz, ikinci el satışında değer kaybına uğramaz. Düzeltme işleminden tatminkâr bir sonuç alınabilmesi için kaportada göçük bölgesindeki saçın uzamamış ve boyanın zarar görmemiş olması gerekir. Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme işleminde, üzerinde göçük bulunan panelin arkasına özel aletlerle ulaşılır dışa doğru masaj yöntemi ile göçük düzeltilir. Arkasına ulaşılamayan veya arkası kapalı olan bölgelerdeki bazı kaporta göçükleri Yapıştırmalı Boyasız Göçük Çektirme Seti ile azami ölçüde düzeltilebilirler. Hiçbir şekilde arkasına ulaşılamayan ve Yapıştırmalı Göçük Çektirme Seti ile çekilemeyen büyüklükteki göçükler Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme tekniği ile giderilemezler. Bu tür durumlarda tamirin ‘Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme’ ve ‘Boya Tamiri, Mini Yama’ yöntemiyle yapılması gerekir. Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (DR): Dış darbeler sonucu araçların saç kaporta aksamı üzerinde meydana gelen, boyanın zarar gördüğü, küçük ölçekli ezik, vuruk ve göçüklerin Puntalı Göçük Çektirme tekniği ile düzeltilerek eski hâline getirilme işlemidir. Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme sadece ezik, vuruk ve göçüklerin kaporta düzeltme işlemini kapsar. Hasarın tamamen giderilmesi için düzeltilen bölgenin Boya Tamiri, Mini Yama işlemi ile boyanması gerekir. ‘Groupama Mini Hasar Servisi’ Kapsamına Giren Kaporta Hasarları: • 10 cm’ye kadar boyanın hasar gördüğü, göçük, ezik ve deformasyon gibi kaporta hasarları Etlik mahallesi, Esertepe mahallesi, Yayla mahallesi, Kuşcağız mahallesi, Yükseltepe mahallesi, Atapark mahallesi, Ovacık mahallesi,Ayvalı mahallesi gibi Ankara Keçiören'debulunan müşterilerimiz bizi arayarak mini onarım yaptırmadan önce bilgi alabilir (0312) 378 31 31 numaralı telefondan biz MKS Grup Sigorta Ltd.Şti. ye ulaşarak,Sektörün lideri olan firmalardan  Aksigorta, Allianz Sigorta, Axa sigorta, Anadolu Sigorta,  Doğa sigorta, Ergo Sigorta, Groupama Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Koru Sigorta, Mapfre Sigorta,Bereket Sigorta, Neova Sigorta, Orient Sigorta, Quick Sigorta, Ray Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Türk Nippon Sigorta ve Unico Sigortanın sunduğu mini onarım hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Unico Sigorta acenteleri için büyük kolaylık: UniKolay

Unico Sigorta, trafik sigortası, kasko, dask, konut sigortası,İşyeri sigortası, bes, tss, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi tüm branşlarda hizmet vermeye devam ediyor. Unico Sigorta, acentelerine yönelik yeni dijital sigortacılık platformu UniKolay’ı acentelerine tanıttı. Unico Sigorta CEO’su Cenk Tabakoğlu, yeni platformları ile ilgili yaptığı açıklamada, “UniKolay – Dijital Acente Platformu ile hızlı üretim, detaylı hasar hizmetleri ve güçlü raporlama altyapısı gibi fonksiyonlarla sigortacılığı acentelerimiz için parmak şıklatmak kadar kolay hale getirdik” diyor. Unico Sigorta, dijitalleşme stratejisinde yeni bir adım daha atarak UniKolay – Dijital Acente Platformu’nu acentelerine açtı. Sigortacılık artık parmak şıklatmak kadar kolay sloganıyla yola çıkan UniKolay, acentelerin günlük operasyonel süreçlerini kolaylaştıracak. Unico Sigorta denince akıllara innovatif duruşumuz geliyor Teknoloji yatırımlarına devam eden Unico Sigorta, UniKolay ile poliçe düzenlemekten hasar dosya sorumlusuyla iletişime geçmeye, teklif çalışmaktan online hasar ihbarına ya da hızlı raporlama altyapılarına kadar acentelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Unico Sigorta CEO’su Cenk Tabakoğlu, yeni platformları ile ilgili yaptığı açıklamada,Yıllardır sürdürdüğümüz yatırımlarla Unico Sigorta denince akıllara ilk gelen innovatif duruşumuz ve dijitalleşme stratejimiz oluyor. Bizim için acentelerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve onlara yeni satış fırsatları sağlamak çok önemsediğimiz konulardan biri. UniKolay – Dijital Acente Platformu ile hızlı üretim, detaylı hasar hizmetleri ve güçlü raporlama altyapısı gibi fonksiyonlarla sigortacılığı acentelerimiz için parmak şıklatmak kadar kolay hale getirdik” dedi. Platformun lanse olmasıyla, acentelerin gösterdiği ilgiden oldukça memnun olduklarını belirten Tabakoğlu, Unico Sigorta acenteleri için yakın bir zamanda yeni bir sürprizleri olacağının da altını çizdi. Unico Sigorta , trafik sigortası , kasko , dask , konut sigortası , bes , tss , tamamlayıcı sağlık sigortası gibi tüm branşlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Konut Sigortası nasıl yapılır ?

Konut sigortası, sizi ve ailenizi evinizde meydana gelebilecek risklere karşı koruyan bir üründür. Yangın, deprem, yıkılma, kira kaybı, sel, hırsızlık ve daha birçok riske karşı evinizi güvence altına almak için konut sigortası sahibi olmalısınız  Eviniz DASK(deprem sigortası) ile güvence altında olabilir, ama zorunlu deprem sigortası tek başına evinizi korumaya yetmez. Depremin (dask) yanı sıra eviniz her gün hırsızlık, su basması, fırtına, yangın, vb. gibi birçok riskle karşı karşıyadır. Eviniz ve evinizdeki kıymetli varlıklar, eşyalar için konut sigortası da yaptırmalısınız.  Konut sigortası sahibi olmak için yapmanız gereken şey oldukça basit.MKS GRUP SİGORTA acenteliğimize online başvuruda bulunmanız veya bizi (0312) 378 31 31 nolu telefondan aramanız yeterli. En iyi konut sigortası teklifini almak için hemen formu doldurarak veya arayarak talepte bulunabilirsiniz. MKS GRUP SİGORTA’nın anlaşmalı olduğu Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinin geniş ürün yelpazesi arasından ihtiyacınıza en uygun paketleri içeren karşılaştırmalı, size özel konut sigortası teklifini sadece bir form doldurarak alabilirsiniz. Konut sigortası ile ilgili tüm detaylara sayfamızdan ulaşabilir ayrıca(0312) 378 31 31 numaralı telefondan bize sorularınızı yöneltebilirsiniz.  Mks Grup Sigorta,  büyük ve güvenilir sigorta şirketleri arasından size ve evinize en uygun Konut sigortasını karşılaştırmalı olarak sunar. Size de sadece Etlik mahallesi, Esertepe mahallesi, Yayla mahallesi, Sancaktepe mahallesi, Kuşcağız mah., Yükseltepe mah., Atapark mah., Ovacık mah.,Aşağıeğlence mah, Ayvalı mah. gibi Ankara Keçiören'de en uygun sigorta, konut sigortası yaptırmak için (0 312) 378 31 31 numaralı telefonu arayarak veya web sitemiz üzerinden MKS Grup Sigorta Ltd.Şti. ye ulaşarak,Sektörün lideri olan firmalardan  Aksigorta, Allianz Sigorta, Axa sigorta, Anadolu Sigorta,  Doğa sigorta, Ergo Sigorta, Groupama Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Koru Sigorta, Mapfre Sigorta,Bereket Sigorta, Neova Sigorta, Orient Sigorta, Quick Sigorta, Ray Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Türk Nippon Sigorta ve Unico Sigorta gibi firmaların sizler için sunduğu teklifler arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nasıl yapılır ?

deprem bölgesinde yer alan ülkemizde zorunlu deprem sigortası, olası bir deprem sonrasında meydana gelebilecek büyük maddi kayıplara karşı alınacak yegane önlemlerden biridir. 1999’daki büyük Marmara Depremi’nden sonra depremin neden olduğu maddi hasarları karşılamak için deprem sigortası yaptırmak mecburi hale getirilmiştir. Henüz DASK poliçesi sahibi değilseniz hemen zorunlu deprem sigortası yaptırmak için harekete geçmelisiniz. Özellikle bir deprem ülkesinde yaşayanlar için deprem sigortası bir zorunluluk olduğu kadar, aynı zaman bir sorumluluktur. DASK yani zorunlu deprem sigortası ile şu durumlar teminat kapsamındadır: Deprem Deprem sonrası yangın, Deprem sonucu olan patlama türü hasarlar Bunlara maruz kalan binalar tamamen veya kısmi hasar alsa da sigorta kapsamında kabul edilir. DASK sigortalı binaların sınırları içinde kabul edilen çatı, merdiven, asansör boşluğu, bahçe duvarı, sahanlık gibi alanları da yine sigorta teminatları dahilinde değerlendirilir. 2012 yılında yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’nun getirdiği yönetmelik gereğince yeni elektrik ve su aboneliği için binanın DASK sigortasına sahip olması zorunluluğu şart koşulmuştur. Zorunlu deprem sigortası DASK ile ilgili bu ve bunun gibi pek çok önemli bilgi ile uygulama hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda vardır. Ayrıca Deprem Sigortası yaptırmadan elektrik ve su aboneliği yaptıramazsınız, abonelik yaptırmak için Dask yaptırmanız gerekmektedir. Etlik mahallesi, Esertepe mahallesi, Yayla mahallesi, Sancaktepe mahallesi,Kuşcağız mahallesi, Yükseltepe mahallesi, Atapark mahallesi, Ovacık mahallesi,Aşağıeğlence mahallesi, Ayvalı mahallesi gibi Ankara Keçiören'de deprem sigortası yaptırmak için (0312) 378 31 31 numaralı telefondan biz MKS Grup Sigorta Ltd.Şti. ye ulaşarak,Sektörün lideri olan firmalardan  Aksigorta, Allianz Sigorta, Axa sigorta, Anadolu Sigorta,  Doğa sigorta, Ergo Sigorta, Groupama Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Koru Sigorta, Mapfre Sigorta,Bereket Sigorta, Neova Sigorta, Orient Sigorta, Quick Sigorta, Ray Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Türk Nippon Sigorta ve Unico Sigortadan sunduğu teklifler arasından seçiminizi yapabilirsiniz. 

DOĞA SİGORTADAN ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ FIRSATI ...

Doğa sigortadan yol yardım poliçesinde büyük kampanya  Ferdi Kaza: Ferdi Kaza: a)Vefat Teminatı: Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içerisinde ölürse, sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara yada sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir. b)Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da söz konusu kazanın gerçekleştiği günden itibaren iki yıl içerisinde sürekli sakat kalması durumunda, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan listedeki oranlar dahilinde, tıbbi tedaviden ve sürekli sakatlık halinin tespitinden sonra sürekli sakatlık tazminatı ödenecektir. ölürse, sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara yada sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir. C)Tedavi Masrafları: Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç)yukarıda belirtilen limitler dahilinde öder *16 yaş altındaki sigortalılara Vefat teminatı verilmemiş olup, Vefat halinde tazminat 500 TL cenaze masrafları ile sınırlıdır. Ferdi Kaza Asistans Hizmetleri 1 / 15 Ferdi Kaza Asistans Hizmetleri (trafik yardım-konut yardım) ARAÇ YARDIM<------>KAPSAM Aracın çekilmesi(Kaza durumunda) <------>2 defa/ 1000 TL (En yakın servise kadar) Aracın çekilmesi(Arıza durumunda) <------>2 defa/ 1000 TL (En yakın servise kadar) Aracın kurtarılması<------>Yılda 2 defa/ 1000 TL Oto kapı kilit hizmeti<------> İşçilik-yol Sınırsız(Diğer masraflar Lehdar’a ait) Lastik değiştirilmesi hizmeti<------>İşçilik-yol 1.000 TL (Lastik Lehdar’a ait) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi<------>1 defa 1000 TL(En yakın benzinciye kadar) İndirimli Araç kiralama<------>Organizasyon Aracın çekilmesi veya kurtarılması oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi, benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah’tan 0 km’den itibaren tüm Türkiye’de temin edilecektir. 1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması Şirket, aracın kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda, aracın vakanın gerçekleştiği ildeki en yakın servise 1000 TL limit dahilinde bir yıllık poliçe vadesi dönemi içerisinde 2(defa); aracın arıza sonucu hareketsiz kalması durumunda aracın vakanın gerçekleştiği ildeki en yakın servise 1000 TL limit dahilinde bir yıllık poliçe vadesi dönemi içerisinde 2(defa) olmak üzere çekilmesini sağlayacaktır. (İlk hizmet talebinde bildirilen plaka poliçe süresince hizmet alabilecektir.) Arıza durumunda, poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk 3 gün içinde gelecek çekim talepleri kapsam dışında olacaktır. **15 yaş üstü araçlar için arıza durumunda hizmet sağlanmayacaktır. Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon yılda iki defa 1000 TL limite kadar sağlanacaktır. Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir. 2) Oto kapı kilit hizmeti Lehdar’a ait aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, Lehdar’dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Lehdar’a aittir. 3) Lastik değiştirilmesi hizmeti Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirilmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, bu hizmet dahilinde işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Lehdar tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde ise, aracın en yakın tamirciye nakli 1000 TL limite kadar sağlanacaktır. 4) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmeti Aracın benzininin bitmesi durumunda, Şirket aracın en yakın benzinciye çekilmesini 1000 TL limite kadar sağlayacaktır.

Yeni bir 'İslami Sigorta' şirketi kuruldu !

Doğa Sigorta, Haziran ayı itibariyle Katılım Sigorta ürünlerini piyasaya çıkararak ülkemizde Kooperatif yapısı altında 'Katılım Sigortacılığı'nın ilk örneklerinden birini hizmete sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziraat Katılım Bankası'nın açılışında vurguladığı Tekafül (İslami Sigorta) ile ilgili çalışmalara çok önceden başladıklarını belirten Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, haziran ayı itibariyle 'Katılım Sigorta' ürünlerini piyasaya çıkararak ülkemizde Kooperatif yapısı altında 'Katılım Sigortacılığı'nın ilk örneğini hizmete sunduklarını açıkladı. İSLAMİ SİGORTA: TEKAFÜL Nihat Kırmızı, Arapça kökenli 'kefalet' kelimesinden türemiş olan 'tekafül' kelimesinin anlamının bir arada hareket etmek, dayanışmak olarak yorumlanabileceğini sigortacılık terminolojisinde ise 'tekafül'ün 'İslami sigorta' olarak tanımlanabileceğini belirterek, "Türk sigortacılığının uzun süredir gündeminde olan tekafül (katılım) sigortası, başka bir adıyla İslami Sigortacılık ürünleri katılımcılarıyla buluşmaya hazır. Sigortacılığımızın gelişimi ile ilgili olarak yetkin kurumlar tarafından zaman zaman yapılan araştırmalarda ortaya çıkan, Türkiye’de önemli bir kesimin faize çok duyarlı olduğunun altını çizersek, bu kesim zorunlu olan sigortalar dışında hiçbir sigorta ürününü almayı tercih etmiyor. Hatta bazı zorunlu sigortaları da yaptırmadıklarını görüyoruz. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Türkiye’de tekafül (katılım) sigortası konusunda bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu konuda hazırlıklarımız tamamlandı. İslamiyet dayanışmayı emretmektedir, İslami düşünce altında sigortaya bakış konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kimi uzmanlara göre sigorta dini açıdan uygun bir güvence aracıyken; bazı uzmanlarsa bu fikri paylaşmamaktadır. Ancak çağımızın geldiği nokta itibariyle, hayatımızın neredeyse her noktasında kendisini gösteren sigortacılığın İslami bakış açısıyla, haram-helal kaygısıyla yeniden gözden geçirilmesinde şüphesiz fayda bulunmaktadır" dedi. TOPLUMUMUZDA KABULÜ GENİŞ OLACAK Birçok ülkede uygulanan ve hem iktisadi hem de dini açıdan temelleri olan 'tekafül'ün toplumumuzda göreceği kabulün ve bunun ekonomik sonuçlarının göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Kırmızı, "Doğa Sigorta olarak İslam hassasiyeti ön planda olan Sigortalı adaylarımız için Şirketimiz bünyemizde 'Katılım Sigortaları' birimimiz kurulmuş olup Katılım Sigortaları Danışma Kurulu üyelerimiz Sn. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Sn. Prof. Dr. Vecdi Akyüz ve Sn. Doç. Dr. İshak Emin Aktepe tarafından Doğa Katılım Sigorta’nın Tekafül İşlemi İcazet Belgesi imzalanmıştır. Ayrıca Doğa Katılım Sigorta reasürans firmaları olarak özellikle Malezya ve Bahreyn Re-Tekafül firmaları ile çalışacaktır" ifadelerini kullandı. TÜM ACENTELER SICAK BAKIYOR Tekafül’e tüm acentelerin sıcak baktığını belirten Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Acenteler ürünü satabileceklerini, sektörde ürün yelpazesinin çok açık olduğunu, sigorta yaptırmamış kişilerin ilgi göstereceğini, zorunlu sigortalar dışında sigorta ile hiç temas etmemiş kesimlerin ilgi göstereceğini düşünüyorlar. Aynı zamanda bizim de yoğun araştırmalarımız oldu, bu sigortayı yapan ülkelerde araştırmalar yaptık, gelişim süreçlerine baktık ve ülkemizde de olumlu bir yönde gelişiminin olacağını düşünüyoruz. Tabi ki sahadan alınacak veriler çok önemli bu yönde de araştırmalar yaptık, çünkü sahanın tepkisi çok önemli. İslami hassasiyeti olan bir kişi zorunlu olan trafik sigortasını yapıyor ama evini sigortalamıyor, işyerini sigortalamıyor. Tekafülle birlikte diğer poliçelerini de yaptırmaya çalışacak. Sağlık branşında ise 2016 yönlü planlarımız var. Bu yıl sadece elementer branşlarda olacağız. BES ise 2016 yılından sonra düşünebileceğimiz bir alan olacak" dedi. PAZARI BÜYÜTECEK 'Katılım Sigortacılığı'nın Sigorta sektörünü büyüteceğini vurgulayan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "İslam ülkelerine bakıldığında söz konusu ekonomilerin son 20 yılda diğer gelişmiş ülkelere göre misli misli arttığını dikkat çekiliyor, sigortacılığın ise söz konusu ekonomilerde aynı oranda büyümediğini takip ediyoruz. Örneğin Malezya ekonomisi çok gelişti ama sigortacılıkta penetrasyon oranı düşük kaldı. Ben inanıyorum ki bizim ülkemizin iyi bir tarafı var, daha entegre olmuş bir ülkeyiz bunun içine katılım sigortacılığını da katarsak sektörde bundan faydalanacak ve sektörü geliştirecektir büyütecektir. Biz tek kalmayacağız tabi ki, ilk biz olacağız ama 2018’e kadar en az 2-3 tane katılım sigortacılığı yapacak firma olacağını düşünüyorum. Bu bize hiçbir şey kaybettirmeyecek. Bu bizim sektörümüzü daha da büyütecek. Hassasiyeti olan insanların sigorta yaptıracak olması sigorta sektörüne çok olumlu yansıyacaktır" dedi.  

Axa Sigorta'dan Ford'a Özel Kasko Fırsatı !

AXA SİGORTA ve FORD OTOSAN işbirliği ile hayata geçirilen ‘F Kasko’ poliçesi yaptıranlar birçok avantaja sahip oluyor. F Kasko kapsamındaki araçların tamir ve bakım hizmetleri Ford Yetkili Servislerinde, konusunda uzman Ford teknisyenleri tarafından yapılacak. Ayrıca F Kasko kapsamında yapılan tüm işlemlerde orijinal yedek parçalar kullanılarak Ford güvencesi ve kalitesiyle yapılan tüm onarımların işçilik ve parça garantisi bulunacak. F Kasko kapsamında Ford Yetkili Servislerinde yapılan onarımların Ford standartlarına uygun şekilde yapılması sayesinde bu araçların 2. el değerinin diğer araçlarla kıyaslandığında daha yüksek olması bekleniyor. AXA HOLDİNG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en büyük sigorta şirketi AXA SİGORTA olarak Türkiye’nin otomotiv liderlerinden Ford ile Ford marka tutkunlarının otomobilleri için tam güvence sunan yepyeni bir ürün yaratmanın gururunu yaşıyoruz. F Kasko sahipleri, piyasadaki diğer kasko poliçelerine göre birçok avantaja sahip olacaklar. İşte bu yüzden tüm Ford kullanıcılarını AXA SİGORTA’dan F Kasko sahibi olmaya davet ediyorum.” dedi. FORD OTOSAN Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, Türkiye’nin lider otomotiv şirketi olarak, Ford marka araçları tercih eden kullanıcılara en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti; “yetkili servislerimizde üretici standardında onarım kriterleri, orijinal yedek parça ve eğitimli teknisyenler tarafından bakım ve onarım gören araçlarımız ilk günkü gibi yeniliğini koruyor ve daha yüksek 2.el değerine sahip oluyor. Müşterilerimizin, güvenlik testlerinden en yüksek puan almış Ford araçlarını ilk günkü güven içerisinde kullanmaları bizim için son derece önemli. Bu sebeple geliştirdiğimiz F Kasko’da, AXA SİGORTA ile bu güveni perçinleyecek bir iş birlikteliği geliştirmekten dolayı mutluyuz”.

Trafik canavarı cep telefonu çıktı !

Yaşanan trafik kazalarında cep telefonu kullanımının etkisini araştıran çalışmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Direksiyonda konuşmak normal, ‘mesaj atmak’ çok doğal.  Axa Sigorta’nın EDAM işbirliği ile hazırladığı “Yol Güvenliği Anketi ve Raporu”na göre 18-35 yaş arası her 3 kişiden 1’i araç kullanırken mobil telefonu ile mesajlaşmaya devam ediyor.Axa SigortaCEO’su Guillaume Lejeune, araştırma sonuçlarından yola çıkarak bir bilinçlendirme kampanyası başlatacaklarını söyledi. İnsanların daha iyi bir yaşam sürmelerini istediklerini, bedensel ve ruhsal sağlıklarına önem verdiklerini söyleyen Lejeune, “Önleyici çözümler üretmek istiyoruz” dedi. Dünyada her yıl 1.3 milyon kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, Türkiye’de ise her yıl 1.2 milyon trafik kazası gerçekleştiğini hatırlatan Lejeune, kasko ve trafik sigortası gibi ürünleriyle sürücü ve ailelerini içeren 5.6 milyon kişiye ulaştıkları Türkiye pazarında hali hazırda yol güvenliği konusunda pek çok önemli adım atan yerel otoritelerle işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Kusurlu başkası... Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında trafik kazasında 4. yaya ölümlerinde 3. sırada olduğunu ileten EDAM (Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi) Başkanı Sinan Ülgen ise anket sonuçlarına ilişkin şöyle konuştu: “Sürücülerin çoğunluğu kendileri kurallara uyduğu halde başkalarının kurallara aykırı davrandığını söylüyor. Sorunlu alanlara ilişkin hiç kimse mobil telefon ile konuşmadan bir sorun olarak bahsetmezken 5’te 1’i sürüş esnasında mobil telefonla konuşmamaya dikkat etmediğini belirtiyor” dedi.

Ayının verdiği zararı sigorta şirketi karşılarmı ?

İşte size bu sorunun cevabı ; Zararı sigorta şirketi karşıladı... Yolda aracıyla giden sürücü , Ayı ve 3 yavrusunu görerek aracını durdurdu. Anne ayı, yavrularını koruma refleksi ile araca saldırdı ve zarar verdi. Olay yerinden kaçan sürücü, jandarmaya tutanak tutturdu. Bu tutanakla da sigorta şirketine giderek zararını karşılattı. Ankara’da aracıyla seyir halinde olan Ali Pekyürek sabaha karşı saat 04.50’de Karaşar-Kıbrıscık mevkisinde anne ayı ile 3 yavrusunun yoldan geçtiğini fark etti. Pekyürek, aracını durdurarak ayı ile yavrusunun geçişine izin vermek istedi ancak o sırada anne ayı, yavrularını koruma refleksi ile duran araca saldırdı. Aracın sağ ön kısmı, ön kaput, ön panjurunda hasar oluşan ve panikleyen Pekyürek, gaza basarak uzaklaştı. Zararı sigorta şirketi karşıladı Ayı saldırısıyla büyük panik ve korku yaşayan Pekyürek, ilçe merkezine vardığında aracında büyük hasar oluştuğunu gördü. Jandarmayı arayarak, “Yolda ayı saldırısına uğradım, aracımda büyük hasar oluştu. Bunu tutanak altına almak istiyorum” dedi. Aracın bulunduğu otoparka giden jandarma ekibi, ayı saldırısıyla ilgili tutanak tuttu. Pekyürek, tutanağıyla birlikte kaskosunu yaptırdığı sigorta şirketine başvurarak zararın karşılanması istedi. Sigorta şirketi, zararı karşıladı. ‘1 ADET AYININ SALDIRISI’ Jandarmanın hazırladığı tutanak imlası ve anlatımıyla şöyle: “10-07-2018 günü saat 12.00’de müracaatta bulunan Ali Pekyürek 120…..T.C kimlik numaralı Ş…ve K….’den olma 28-07-1978 tarihi Beypazar doğumlu şahıs 10-07-2018 günü saat 04.50 sıralarında Ankara, Beypazarı Karaşar Mahallesi Nallıkaşı Mevkii Kıbrıscık İlçesı-Karaşar mahallesi yol ayrımında kullandığı 34…plakalı Peugeot marka otomobiliyle seyir ederken 1(bir) adet ayının saldırısına uğradığını, kendisinin korku içinde kaldığını, ayının aracın sağ ön kısmına saldırdığını, kendisinin panik içinde kullandığı aracı ile olay mahallinden uzaklaştığını, kendisinde herhangi bir yaralamanın olmadığını, ancak 34 …. plakalı aracında hasar olduğunu belirterek aracın kaskosundan yararlanmak istediğini, maddi hasar oluşan aracının Beypazarı Belediyesi Otoparkı’nda park ettiğini belirtmiştir. Beypazarı Belediyesi Otoparkı’na gidilerek, park vaziyette bulunan 34 … plakalı otomobil kontrol edildiğinde, aracın ön panjur, ön tampon sağ ön çamurluk ve sağ ön farında ağır hasar oluştuğu, ayrıca ön kaputunda aracın ön camına doğru kayma olduğu görülmüştür. Aracın hasar gören ön tampon ve ön panjur kısmında ‘ayı’ kılı olduğu değerlendirilen kılların olduğu tespit edilmiştir. 10-07-2018 günü saat 13.00.”

ANKARA' DA SİGORTA ACENTELİĞİ NASIL YAPILIR ?

      Sigorta Acentesi Nasıl Açılır ?  Sigorta acentesi nasıl açılır ? sigorta acentesi açmak karlı mıdır ? Sigorta acentesi açmak ne kadara mal olur , sigorta acentesi açmak için gerekli şartlar nedir ?Bu soruların hepsini bu yazımızda bulabilirsiniz . Aklınıza takılan soruları info@mksgrupsigorta.com adresine yazabilirsiniz. Uzun yıllardır gelir akışı sağlayan küçük bir işletme açma hayali olan girişimciler için sigorta acentesi açmak harika bir fırsattır çünkü müşteriler sigorta kapsamının devam etmesini garanti altına almak için ürünleri yeniden satın alırlar. Trafik, Kasko, Hayat, emeklilik, sağlık,Bireysel emeklilik,nakliye, ferdi kaza sigortası , sigorta acentelerinin satabileceği sigorta ürünleri arasındadır. Sigorta acentesi açabilmek için ilk şart üniversite mezunu olmak gereklidir. Acenteler, sigorta şirketlerine bağlı olarak çalışıyor ve şirketler adına sigorta poliçelerini tüketiciye ulaştırıyor.Türkiye’de, sigorta satışı ağırlıklı acenteler üzerinden yapılmaktadır.         esertepe mah sigortacı, etlik sigorta, aşağıeğlence sigorta, atapark sigorta, kuşcağız sigorta, incirli sigorta, ayvalı sigorta, çankaya sigorta, keçiören sigorta, araba sigortası, deprem sigortası, kasko, konut sigortası,esertepe mah trafik sigortası , etlik trafik sigorta, aşağıeğlence trafik sigorta, atapark trafik  sigortası, kuşcağız trafik sigortası, incirli trafik sigortası, ayvalı trafik sigortası, çankaya sigorta, keçiören sigorta, araba sigortası, deprem sigortası, kasko, konut sigortası,

AXA SİGORTADAN KADIN GİRİŞİMCİ SİGORTASI!

AXA Sigorta’dan Girişimci Kadınlara özel “Kadın Girişimci Sigortası” Bildiğiniz iş yeri sigortası bilmediğiniz asistanslık hizmetleri ile donatıldı… Girişimci kadınların el emeği göz nuru iş yerlerini tek bir poliçe ile teminat altına almakla kalmıyor ayrıca girişimci kadınların bireysel ihtiyaçlarını da çok kapsamlı bir asistans paketi ile teminat altına alıyoruz. Girişimci Kadın Sigortası ile iş yeriniz; Yangın, yıldırım, infilak Sel, su baskını Fırtına Yer kayması Duman Kara-hava taşıtları çarpması Cam kırılması Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör Yangın mali sorumluluk Kira kaybı Alternatif iş yeri masrafları İş durması Enkaz kaldırma Teminatlarına ek olarak; Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz. Deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz. İşyerindeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz. Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz. Faaliyetinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, Ürün Sorumluluk, Emtia Dahili Nakliyat, Fasondaki Emtia teminatlarını da alabilirsiniz.

Groupamadan kasko poliçesi yaptırmanın avantajları nedir?

Kasko Sigortası, aracınız ile ilgili kayıp ve hasarlara karşı geniş koruma sağlıyor. Kasko sigortası ile aracınızın hasar görmesi, kullanılamayacak halde olması ya da ölüm, yaralanma gibi can güvenliği sorunlarının yaşandığı olası hallerde sigorta sahibine finansal destek sağlanmaktadır. Kasko ana teminatları olan yangın, çalınma, hırsızlık, çarpma ve çarpışma durumlarına karşı aracınızı güvence altına almanın  yanısıra; ferdi kaza, sel ve su baskını, terör, hukuksal koruma, zengin asistans plus pakedi, yurtdışı kapsamı gibi ek teminatlar ile sigorta kapsamınızı genişletebilirsiniz. Groupama kasko, kaza durumunda teminat içeriği, asistans hizmetleri ve hasar süreçlerinde hızı ile size tam bir güvence ve  müşteri memnuniyeti sağlar. “Groupama Avantajları”nı sayfamızın aşağısında inceleyebilir;  araç tipi , kullanım tarzı ve marka bazında tasarlanmış olan  Süper Oto, Elit Kasko, Klasik Oto, Marka Kasko, Moto Kasko detayları hakkında bilgi ve teklif alabilirsiniz. Çarpma- Çarpılma: İradeniz dışında gelişen durumlarda sabit veya hareketli bir cismin aracınıza çarpması, aracınızın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ve üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararlar korumamız altında! Devrilme, yanma, çalınma: Devrilme, yanma, çalınma gibi durumlar sonucu meydana gelen maddi hasarlar güvencemiz altında!

Petek ve Kalorifer Temizliği” & “Koltuk Yıkama” hizmeti

Petek ve Kalorifer Temizliği” & “Koltuk Yıkama” hizmeti Groupama Konut poliçelerimizde zengin sigorta teminat limit ve içeriklerini destekleyen acil konut yardım, evde küçük işler, kombi ve klima temizliği gibi ücretsiz asistans hizmetlerimiz ile sektörün önde gelen poliçe içeriğine sahibiz. Müşteri memnuniyetimizi arttırmak için hem acentelerimizin, hem de müşterilerimizin memnuniyet anketlerinde ve odak gruplarında bizimle paylaşmış oldukları geri bildirimleri dikkate alarak konut poliçesi ürünümüzü güncelleyerek, sektörde rekabetçi konumunu ve tercih edilen bir ürün olma özelliğini koruyoruz. Geliştirmeye devam ettiğimiz konut poliçesi hizmetlerine 2 hizmet daha ekledik: “Petek ve Kalorifer Temizliği” & “Koltuk Yıkama” hizmeti 08.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm konut poliçelerimizde (Süper Konut – Kolay Konut) yer alan mevcut asistans hizmetlerimize ilave olarak sunulan kalorifer petek temizleme ve koltuk temizleme hizmetlerinin detayları: Petek Temizleme  kalorifer peteklerinin ısı verimliliğini sağlamak için peteklerdeki kirli suyun boşaltılıp, boru ve peteklerin ilaçlı sularla temizlenmesi işlemidir.  konut tipi yoğuşmalı - yoğuşmasız kombi cihazlarına bağlı petekler için geçerlidir.  riziko adresinde bulunan 1 adet kombiye bağlı 7 adet petek için geçerlidir.  ücretsiz olarak yılda 1 kez verilir. *Petek temizliği işlemi ve kombi bakımı işlemleri birbirinden farklı ve bağımsız hizmetlerdir. Koltuk Yıkama  yıkama yapılacak koltuk kumaşının cinsi yıkanabilir olmalıdır.  riziko adresinde gerçekleşir.  yılda 1 kez ve riziko adresinde bulunan 1 adet standart 2 (iki) kişilik koltuk için geçerlidir.

Acil Güven & Acil Güven Plus Sağlık Sigortası

Acil Güven & Acil Güven Plus Sigortası Nedir? Acil Güven & Acil Güven Plus Sigortası, acil durum listesinde yer alan 23 farklı durumda, özel hastanelerde tedavi masraflarını karşılayan ve hastanede yatma durumunda 3 güne kadar iş görememezlik teminatı ödeyen bir ferdi sağlık sigortası ürünüdür. Ayrıca Acil Güven Plus Sigortası planlarını tercih eden sigortalılarına ücretsiz check-up, diş paketi, sağlık yardım ve 7/24 Doktorum gibi zenginleştirilmiş hizmetler sunulur. Plan Seçenekleri Nelerdir? Acil Güven & Acil Güven Plus Sigortası ürününde teminat tutarlarına göre değişen 4 farklı plan seçeneği bulunmaktadır. Hedef Kitlesi Kimlerdir? 15-60 yaş arasında, acil durumda bazı risklere karşı özel hastanelerde tıbbi tedavilere karşı güvence altına almak isteyen, sağlık sigortası olmayan, check up hizmetleri ile rutin kontrollerini yaptırmak isteyen ve 7/24 online doktor danışma ve ücretsiz özel ambulans imkanına sahip olmak isteyen kişiler için ideal bir üründür. Müşteri Avantajları Nelerdir? • 10.000 TL ve 15.000 limitler ile, acil durumlarda özel hastanede tedavi imkanı sunar. • Tedavi durumunda günlük iş görememizlik tazminatı ödenir. • Ücretsiz ambulans sağlar. • “Plus” planlarında Check-up, Diş Paketi, 7/24 Doktorum gibi ek faydalar sağlar. • Uygun primlerle kredi kartına 9 taksit imkanı vardır. Hedef Kitlesi Kimlerdir? 15-60 yaş arasında, acil durumda bazı risklere karşı özel hastanelerde tıbbi tedavilere karşı güvence altına almak isteyen, sağlık sigortası olmayan, check up hizmetleri ile rutin kontrollerini yaptırmak isteyen ve 7/24 online doktor danışma ve ücretsiz özel ambulans imkanına sahip olmak isteyen kişiler için ideal bir üründür. Müşteri Avantajları Nelerdir? • 10.000 TL ve 15.000 limitler ile, acil durumlarda özel hastanede tedavi imkanı sunar. • Tedavi durumunda günlük iş görememizlik tazminatı ödenir. • Ücretsiz ambulans sağlar. • “Plus” planlarında Check-up, Diş Paketi, 7/24 Doktorum gibi ek faydalar sağlar. • Uygun primlerle kredi kartına 9 taksit imkanı vardır. Mks Grup Sigorta Ltd.Şti Olarak sizlere en uygun hizmet ve fiyatlarımızla Trafik,Kasko,Konut sigortası, İşyeri Sigortası, Dask gibi poliçeler ile 22 Sigorta şirketinden sizlere fiyat veriyoruz.    

Hizmetlerimiz
Sektörden Haberler