0312 378 31 31

Halk Sigorta


Türkiye Halk Bankası A.Ş. öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi ve 50 den fazla esnaf-sanatkarın katılmasıyla, ülkemizin ilk ve tek kooperatif  şirketi olarak kurulmuştur.

Halk Sigorta A.Ş.  bugün 58 yıllık tecrübesi ile , 8 Bölge Müdürlüğü, 950 yi aşan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubesi ve  600 ‘ü aşan özel acentelerden oluşan geniş bir dağıtım kanalıyla  Yangın, Kaza, Mühendislik, Nakliyat , Sağlık ve Tarım branşlarında  faaliyet göstermektedir.

 


Halk Sigorta HİZMETLER

İş Yeri Sigortası

İşinizi şansa bırakmayın, güvenli bir geleceğe yürüyelim. İş yeriniz Halk Sigorta güvencesinde… Bizim işimiz, işyerinizde oluşabilecek riskleri doğru tanımlamak ve gerekli teminatları verip hasarları gecikmeden ve eksiksiz ödemek; size düşen ise, bizimle “Birlik’te” olmaya devam etmek… Halk İşyerim Sigortası sizi ve işinizi, yangından depreme, hırsızlıktan su baskınlarına kadar en çok maruz kalacağınız risklere karşı ekonomik seçeneklerle teminat altına alıyor. Teminatlarımız Yangın (yıldırım ve infilak dahil) GLKHHKNH + Terör Yangın mali sorumluluk Dahili Su Duman Fırtına Kara taşıtları çarpması Hava taşıtları düşmesi Yer kayması Kar ağırlığı Kira kaybı Alternatif işyeri masrafları Enkaz kaldırma giderleri İş durması 3.şahıs sorumluluk Halk Hukuksal Koruma Halk İşyeri Yardım Eczane Paket Sigortası Eczaneniz Halk Eczane paket sigortasi ile koruma altında! Eczanenizi risklere karşı “Halk Eczane Paket Sigortası” ile güvence altına alın. Sektörünüzün ihtiyaçlarına özel olarak düzenlenmiş tek poliçe ile olası kayıplarınızı en aza indirin, işinize kesintisiz devam edin! Akaryakt İstasyonları Paket Sigortası Bizim işimiz, işyerinizde oluşabilecek riskleri doğru tanımlamak ve gerekli teminatları verip hasarları gecikmeden ve eksiksiz ödemek; size düşen ise bizimle olmaya devam etmek… Bu geniş kapsamlı sigorta paketiyle akaryakıt istasyonunuzu, en çok karşı karşıya kalacağınız risklere karşı tek bir poliçede sunduğumuz geniş kapsam ve avantajlarla güvence altına almaktayız... Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası Bizim işimiz, işyerinizde oluşabilecek riskleri doğru tanımlamak ve gerekli teminatları verip hasarları gecikmeden ve eksiksiz ödemek; size kalan ise güven içinde arkanıza yaslanmak bizimle olmaya devam etmek… Bu sigorta poliçesiyle sizi, işletme çalışanlarınızı ve konaklayan müşterilerinizi karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alıyoruz kısacası geleceğinizi teminat altına alıyoruz… Sınai ve Ticari Yangın Sigortası Halk Sınai İşletme Sigortası sizi ve işletmenizi, Yangından depreme, hırsızlıktan su baskınlarına Makine Kırılmasından Elektronik cihazlarınıza ve Sorumluluk sigortalarına kadar en çok maruz kalacağınız risklere karşı ekonomik seçeneklerle teminat altına alıyor.

Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası, sigorta konusunu oluşturan öğelerin önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir hasara uğraması durumunu güvence altına alır. İnşaat Sigortası Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. Montaj Sigortası Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. Makine Kırılması Sigortası Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle: İşletme kazalarından, Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, Yağlama kusurlarından, Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan, Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.

Nakliyat Sigortası

Bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza, karşılaşabileceği riskler için Emtea Nakliyatı Sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz. Emtea Nakliyat Sigortalarında üç tür teminat seçeneğiniz bulunmaktadır. Tam Ziya Teminatı Dar Teminat Geniş Teminat Teminatlar Tam Zıya Teminatı:  Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi teminat kapsamındadır.Her tür nakil vasıtasıyla yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir. Dar Teminat: Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanmasını teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber,  teminatın kapsamı değişmemektedir. Bu teminat,Karayolunda; kamyon klozu,Demiryolunda; demiryolu klozu.Denizyolunda ;  (C ) klozu teminatı adlarını almaktadır.Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.Aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar dar teminat kapsamındadır. Denizyolunda; Yangın, infilak, Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması, Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı Kurtarma ve yardım masrafları Dava say masrafları Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden çok kolinin tam zıyaa uğraması teminat kapsamındadır. Karayolunda; Nakil vasıtasının yanması, Çarpması, Çarpışması, Ateş, Yıldırım, Seylap, Köprü yıkılması, Kamyon veya treylerin devrilmesi, Trenin raydan çıkması Sonucunda taşınan malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır. Geniş Teminat: Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı tüm riskler  istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır. Kıymet Nakliyat Sigortası Kıymet Nakliyatı Sigortasıyla gerçek ve tüzel kişilerin sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri her türlü değerli belge (hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para, döviz ve efektifin, zırhlı araçlar ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır. Teminat kapsamı dışında tutulan istisnalar şunlardır; Sigorta ettirilen kıymetin teslimindeki gecikme nedeniyle oluşabilecek her türlü zıya ve hasar ile sigorta konusunun haczedilmesi veya alıkonması Emniyeti suistimal Sebebi açıklanamayan kaybolmalar Harp ve grev rizikoları (istenmesi halinde ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir) Yurtiçi Taşıyıcı Mali Sorumluk Sigortası Taşıyıcı veya nakliyecinin, taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda, malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde yükümlülüğü bulunmaktadır. Taşıyıcı ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumluluğunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Yurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeciler taşıdıkları emtea da meydana gelebilecek zıya ve hasarlar nedeniyle kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alabilir. Taşınan Para Sigortası Sigortalının bordrosuna kayıtlı ve para taşıma işleri ile sorumlu personeli tarafından, TC hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, Sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen kıymetler, Hırsızlık Sigortası genel şartları ve aşağıdaki özel şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Yat ve Tekne Sigortası

Yatınız  artık Halk Sigortası güvencesinde... Yatınızı denizde veya karada gelebilecek her türlü tehlikeye karşı Halk Sigortası koruyor. Halk Sigorta Yat sigortası ve Yat Asistance hizmeti ile 7 gün 24 saat  size özel ayrıcalıklı hizmetler sunuyor. Geniş kapsamlı Yat paket poliçesi , 3.şahıslara gelebilecek zararlardan, yat kaptanı ve personeli için ferdi kaza, hukuksal koruma,kişisel eşyalar, çevreye verilebilecek zararlara karşı koruma,yatın çekme çekilme hizmeti,çekek alanına çekilme ve indirme teminatına kadar her şey düşünülerek siz müşterilerimizin  yatları güvence altına alınmıştır. Teminatlar 3. Şahıs Mali Mesuliyet Ferdi Kaza Kişisel Eşyalar Makina Hasarları Çevre Kirliliği Hukuksal Koruma Çekek Yerine Çekilme İndirme Bekleme Çekme ve Çekilme Teminatı Enkaz Kaldırma Asistance Özel Tekne Paket Sigortası Tekneniz; gelebilecek her türlü tehlikeye karşı HALK SİGORTA  koruma altında  . Halk Sigorta  Tekne Sigortası size özel ayrıcalıklı hizmetler sunuyor.Tekne  paket poliçesi , 3.şahıslara gelebilecek zararlardan, yat kaptanı ve personeli için ferdi kaza teminatına kadar bir çok alanda güvenceye almaktadır. Teminatlar Şahıs Mali Mesuliyet: Bu teminat ile 3. Şahıslara karşı  gelebilecek herhangi maddi ,bedeni ,hukuki, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılayan teminattır. Ferdi Kaza: Sigortalının/ailesinin  ve mürettebatının sigorta süresi içerisinde  Ferdi Kaza Genel şartları kapsamında meydana gelen ani  harici ve irade dışı kazalar sonucu maruz kalacakları ölüm veya sürekli sakatlık risklerine ve kaza sonucu tedavi masraflarına karşı, teminat altına alınmaktadır.Yatta bulunulan sırada, yata binerken,inerken,su kayağı yaparken, yata ait botları kullanırken uğrayacağı kazalar teminat kapsamına dahil edilir.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir. Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir. Poliçedeki teminat tutarları, otobüsteki yolcu koltuk sayısıyla görevli personel başına belirlenir. Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları ve sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatları kişilerin kendisine, ölüm halinde ise tazminat kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir. Bu sigorta Kapsamındaki Teminatlar: Ölüm ve Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Bu sigortalarda teminat limitleri her sene Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Uygulanacak primler ise Sigorta Şirketleri tarafından serbestçe belirlenir. “Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.” İl sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 km’ ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ve belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar bu kapsam dışında tutulmuştur. Ancak il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle valiliklerce veya ilgili belediyelerce farklı düzenleme yapılabilir.  

Kritik Hastalıklar Sigortası

Bu sigorta 18-56 yaşları arasındaki kişiler için geçerlidir. Kritik Hastalıklar için 90 günlük muafiyet uygulanacaktır. Tedavisi, semptomları teminatın tarihinden önce mevcut olmayan bir Kritik Hastalıktan mustarip olduğu teşhis edilen bir Sigortalıya, Onaylanan Teminat Limiti  tutarında nakdi tazminat ödenecektir. Teminatlar a) Kalp Krizi Kalp kası duvarının (transmural), bölgeye yeterli kan gidişinin aniden durması nedeniyle ölmesi. Teşhis, aşağıdaki kriterlerin hepsinin mevcudiyetine dayalı olacaktır:  i)  tipik göğüs ağrısı geçmişi ii) yeni ECG değişiklikleri iii)  kardiyak enzimlerinde, troponiyonlarda veya diğer biyokimyasal markerlerde yükselme  yukarıdakilerin hepsinin kesin bir akut miyokard enfarktüsüne işaret etmesi durumunda. Anjina dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer akut koroner sendromlar bu tanımın kapsamına girmemektedir.  b) Koroner arter cerrahisi Sınırlayıcı anjina semptomları olan kişilerde, bir veya birden fazla koroner arterdeki daralmanın veya tıkanmanın bypass graftlarla düzeltilmesi için bir Danışman Kardiyologun önerisi üzerine açık kalp ameliyatı yapılması; ancak, balon anjioplastisi, lazer tedavisi gibi cerrahi olmayan işlemler hariçtir.  c) Spazm Birbirini izleyen yirmi dört saatten daha uzun bir süre devam eden nörolojik sekeller meydana getiren ve buradaki teminata dahil olan Daimi nörolojik arazın kanıtlarını sağlayan her türlü serebrovasküler olay, beyin dokusunun enfarktüsü, intrakraniyal ve/veya subaraknoid hemoraj ve bir ekstra-kraniyal kaynağın yol açtığı embolizasyon olacaktır. Geçici İskemik Krizler spesifik olarak teminat dışıdır.  d) Kanser Malin hücrelerin kontrolsüz olarak büyüyerek yayılması ve dokuyu invaze etmesi durumu. Bu doku invazyonunun tartışmasız kanıtı veya malin bir büyümenin kesin histolojisi sunulmalıdır. Kanser terimine ayrıca lösemiler ve Hodgkin's hastalığı dahildir, ancak aşağıdakiler hariçtir: i) Histolojik olarak pre-malin, non-invazif veya yerinde kanser olarak tanımlanan bütün tümörler.  ii) Histolojik olarak 6'dan büyük Gleason puanı almadıkça veya TNM sınıflamasında en az T2NOMO'ya ilerlemiş olmadıkça, bütün prostat tümörleri.  iii) İnsan bağışıklık yetmezlik virüsünün mevcut olduğu her biçimdeki lenfoma. iv) İnsan bağışıklık yetmezlik virüsünün mevcut olduğu Kaposi sarkoması. v) İnvazif malin melanom dışındaki her türlü cilt kanseri.  e) Böbrek Yetmezliği Her iki böbreğin kronik ve geri dönüşsüz olarak işlevini yitirmesi şeklinde ortaya çıkan ve bunun sonucunda düzenli olarak böbrek diyalizi veya böbrek nakli gerektiren son aşamadaki böbrek yetmezliği.  f) Büyük organ nakli Bir alıcı olarak kalp, kalp ve akciğer, karaciğer, pankreas veya kemik iliği nakli ameliyatı geçirmek.  g) Parapleji  (Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) her iki bacağın veya her iki kolun tam ve geri dönüşsüz kaybı. Malullüğün kalıcı olması ve uygun nörolojik kanıtlarla desteklenmesi gerekir.  h) Körlük (Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) Her iki gözde tüm görme yetisinin tamamen, daimi ve geri dönüşsüz olarak yitirilmesi.  i) Multiple Skleroz Beyin ve omurilikte miyelin kılıflarının yaygın demiyelinasyonuyla karakterize olan, gerilemelerle ve şiddetlenmelerle seyreden çoklu nörolojik semptom ve belirtilerle sonuçlanan, bir Danışman Mültiple Skleroz Nörologu tarafından aşağıdaki kriterlerin tamamını karşılayacak şekilde teşhis edilmiş bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır:  i) Motor ve sensör işlevde kesintisiz en az altı ay boyunca devam eden bir bozukluk olmalıdır. ii) Teşhis, tazminat talebinde bulunulduğu zamanda geçerli olan teşhis teknikleriyle teyit edilmelidir.   Genel Hükümler: Belli bir Kritik Hastalıkla ilgili olarak sadece bir kere tazminat talebinde bulunulabilir ve Sigortalı Kişinin birbirinden farklı birden fazla Kritik Hastalıktan mustarip olması halinde bile birden  fazla tazminat talebinde bulunulamaz.   Bir Kritik Hastalığa yol açan bir durumdan mustarip olan Sigortalı Kişiye,  i) Tedavinin ve Semptomların  Sigortalıda teminatın başlangıç tarihinden önce mevcut olması  durumunda ii) Sigortalı Kişinin teşhisin tarihini izleyen aralıksız otuz günlük bir süre için hayatta kalmaması durumunda  iii) Semptomların, teminatın başlangıç tarihini izleyen 90 gün içinde ortaya çıkması durumunda  tazminat ödemesi yapılmayacaktır. 

Yabancı Uyruklular Özel Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklular Özel Sağlık Sigortası poliçesi 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. Halk Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen poliçe, Sağlık  Sigortası Genel Şartlarına ek olarak Yabancı Uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Özel sağlık sigortalarından farklı olarak YSS ürünümüzde; Herhangi bir nedenden Sigorta ettiren ve/veya sigortalı isteğine istinaden poliçe iptalinin Şirket tarafından yapılabilmesi için; poliçe özel şartları iptal bölümünde belirtildiği üzere Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı, ikamet izninin iptali, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı zorunludur. Bu belgeler olmaksızın veya poliçenin prim borcu nedeniyle  iptali durumunda Sigorta Şirketinin  İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verme hakkı saklıdır. Teminatlar Yatarak Tedavı Temınatı Küçük Müdahale Teminati Evde Bakim Suni Uzuv/ Protezler Ayakta Tedavi Doktor Muayene Reçeteli İlaç

Tarım Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca; Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı,teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir. Devlet Destekli Sera Sigortaları Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır. Primlerin Ödenmesi Poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Hasar İhbarları Sigortalılarımızın hasar oluştuktan sonra 24 saat içerisinde acentesine başvurması ve acentenin sistemde hasar kaydını oluşturması gerekmektedir. Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemesi Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir. Devlet Destekli Sera Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim? Çiftçilerimizin öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Örtü Altı Kayıt Sistemindeki bilgilerinin güncel olması gerekir. Örtü Altı Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçilerimiz serasını sigortalatmak için en yakın acentemize başvurabilir.  

Hayvancılık Sigortası

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için; Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya  cerrahi müdahale, Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları, Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır. Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalar ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. Sigorta Kapsamı Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık, Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afet, Kazalar, Predatörler, Alg patlaması.sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır. Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için; Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. Primlerin Ödenmesi Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır.

Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Niyetli Uygulamalar Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir. İşveren Sorumluluk Sigortası Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, ekli  İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Teminatlar: Kişi başına bedeni zararlar Kaza başına bedeni zararlar Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sağlığının bozulması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır. Teminatlar: Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi Asansör Sorumluluk Sigortası Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.   Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.  Teminatlar: Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Halk Sigorta; 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen (Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük) tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. Sigorta, sigortalının Karar kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılır. Teminatlar: Ölüm teminatı  Daimi Sakatlık teminatı Sağlık giderleri teminatı Maddi zarar teminatı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır. Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar. Teminatlar: Ölüm teminatı Daimi Sakatlık teminatı Sağlık giderleri teminatı Maddi zarar teminatı Mesleki Sorumluluk Sigortası Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür. Mesleki sorumluluk sigortaları, oda, birlik vb. mesleki kuruluşlara üye olan meslek grupları için yapılır. Sağlık meslekleri içinde meslek birliği olanlar; hekimler, diş hekimleri ve eczacılardır. Sağlık profesyonellerinin mesleki sorumluluk sigortaları, bu meslek gruplarına mensup kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında, başka kişilere verdikleri zararlar karşısında tazminat ödemek zorunda kaldıklarında, bu riskin mali sorumluluğunu üstlenirler. Tamirhane Sorumluluk Sigortası Tamirhaneye bırakılan araçların, sigortalının çalıştırdığı elemanları tarafından bakım ve onarım çalışmaları esnasında, iradeleri ve kasıt dışı oluşabilecek bedeni ve maddi zararları poliçe üzerinde yazılı bedellere kadar Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile temin eder.  Sigortalı tamirhane sorumluluk ile ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasını yaptırmak zorundadırlar. Teminatlar: Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması Üçüncü şahıslara ait araçlarda maddi zarar meydana gelmesi Otopark Sorumluluk Sigortası Otoparka emanet edilen araçların giriş-çıkış ve manevraları esnasında çarpma ve çarpılma sonucu meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır. Otopark/garaj ile ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasını yaptırmak zorundadırlar. Teminatlar: Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması Üçüncü şahıslara ait araçlarda maddi zarar meydana gelmesi Ürün Sorumluluk Sigortası Sigortalı tarafından veya sigortalı namına imal edilen, satılan, temin edilen veya işlenen, faaliyet konusunda belirtilen üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, terettüp edecek sorumluluk taleplerinin neticelerini, yukarıda belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümleri ile ekli wording çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder. Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta ile sigortacı motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalarda dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde sigortalının 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından saptanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Primleri ise Sigorta Şirketleri tarafından serbestçe belirlenmektedir.  İl sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 km’ ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ve belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar bu kapsam dışında tutulmuştur. Ancak il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle valiliklerce veya ilgili belediyelerce farklı düzenleme yapılabilir. Taşımacılık belgesi bulunan araçların bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için tanzim edilecek poliçelerdeki teminat limitleri her sene bakanlıkça belirlenmektedir. “Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.” Trafik Mesleki Sorumluluk Sigortası Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu'na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar. Mesleki Sorumluluk Sigortası, aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. (A) Otoparklar – Garajlar (B) Tamirhane – Servis İstasyonları (C) Galeriler


Hizmetlerimiz
Sektörden Haberler