0312 378 31 31

Tarım Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

Ayrıca;

  • Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı,
  • Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı,teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir.

Devlet Destekli Sera Sigortaları

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

Fırtına, Hortum, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Primlerin Ödenmesi

Poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır.

Hasar İhbarları

Sigortalılarımızın hasar oluştuktan sonra 24 saat içerisinde acentesine başvurması ve acentenin sistemde hasar kaydını oluşturması gerekmektedir.

Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemesi

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Sera Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?

Çiftçilerimizin öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Örtü Altı Kayıt Sistemindeki bilgilerinin güncel olması gerekir. Örtü Altı Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçilerimiz serasını sigortalatmak için en yakın acentemize başvurabilir.

 


Hizmetlerimiz
Sektörden Haberler